သင့္အေနနဲ႔ ရင့္က်က္မႈရွိသူ၊ သေဘာထားႀကီးသူလုိ႔ေျပာလုိက္ရင္ ကုိယ့္တာဝန္ကုိယ္ေက်ပြန္သူ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သူ၊ အေသးအမႊားကစၥေတြကအစ ဂရုစုိက္တတ္သူ၊ တည္ၿငိမ္သူ စသည့္ျဖင့္ စိတ္ထဲမွာ ေတြးမိပါလိမ့္မယ္။ ထပ္ေျပာရရင္ ဇြဲႀကီးသူ၊ အမွန္အမွားဆုံးျဖတ္ႏုိင္သူ၊ အေကာင္းျမင္စိတ္ထားရွိသူ၊ တျခားသူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကုိ နားလည္ႏုိင္စြမ္းရွိသူ စသည့္ျဖင့္ေပါ့။ အမွန္ေတာ့ ရင့္က်က္မႈဆုိတာ ႀကီးျပင္းရလာခဲ့ရတဲ့ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳကေန သင္ယူရင္း ရလာတဲ့အရာပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ရင္က်က္ပုံျခင္း မတူႏုိင္ပါဘူး။

သုိ႔ေသာ္ ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြကေတာ့ သေဘာထားႀကီးသူေတြမွာ ရွိတဲ့ အျပဳအမႈစိတ္ထားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ အျခားေသာသူမ်ား၏ သေဘာထားကုိ ဂရုတစုိက္ နားေထာင္မႈေပးျခင္း။

သင့္ဘဝတစ္ေလ်ာက္မွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားဟာ သူတုိ႔ေတြးတာ၊လုပ္တာ၊ေျပာဆုိၾကတာေတြကသာ အမွန္ထင္ေနၾကတဲ့သူေတြကုိ ေတြ႕ဖူးပါလိမ့္မယ္။ တစ္ယူသန္တဲ့သူေတြေပါ့။ ဒါေပမယ့္လုိ႔ စိတ္သေဘာထားႀကီးသူမ်ားအဖုိ႔ကေတာ့ တစ္ျခားသူမ်ားရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆေျပာဆုိခ်က္ေတြကုိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္နားေထာင္ေပးၾကၿပီး ဆုိလိုရင္းကုိ အမွန္တကယ္ နားလည္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။

ကုိယ့္ရဲ႕ယူဆခ်က္ကုိလည္း တစ္ဖက္သူနားလည္သည္အထိ စိတ္ရွည္ရွည္ျဖင့္ ျပန္လည္ရွင္းျပတတ္ၾကပါတယ္။ ကုိယ့္အယူအဆကသာ အမွန္လုိ႔ စြဲကုိင္ထားတတ္ၾကတဲ့သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအက်င့္အျပဳအမႈမ်ိုးလည္း သူတုိ႔မွာ မရွိၾကပါဘူး။

၂။ ခုိင္မာပ်က္သားေသာ စိတ္ထားရွိျခင္း။

ရင့္က်က္သူေတြဟာ သူတုိ႔ေရွ႕ေရးအတြက္၊ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြက္ ခုိင္မာတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ စြဲကုိင္ၿပီး ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြကုိ ႀကံဳရေတြ႕ရ အရာရာကုိ အခြင့္အေရးအေနနဲ႔ေတြးၿပီး ဇြဲနပဲ ႀကီးတဲ့သူေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူတုိ႔မွာ ရွင္းလင္းတဲ့ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရွိေနၿပီးျဖစ္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ အမွားကုိ အမွန္ျပင္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။

ဆုိလုိတာက မွားေနတာႀကီးကုိ အမွန္ဆုိၿပီး စြဲကုိင္ထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္မွားတာကုိ မွားမွန္းသိၿပီး အမွန္ကုိ ႀကိဳးစားျပဳျပင္တာကုိ ဆုိလုိတာပါ။ လူ႔ဘဝတစ္ေယာက္ ျပဳသမွ်၊ေျပာသမွ် အားလုံးဟာ အမွန္ေတြခ်ည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ျပဳေနတာေျပာေနတာေတြကုိ ျပန္သုံးသပ္ဖုိ႔လုိအပ္ၿပီး ျပဳျပင္ရမယ့္အရာေတြကုိ ေတြ႕လာရင္ ျပဳျပင္ရဲ႕ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ရင့္က်က္သူေတြကေတာ့ ဒီလုိ ျပဳျပင္ရဲ႕တဲ့သတၱိေတြ အျပည့္ရွိၾကပါတယ္။

၄။ သူမ်ားေတြကုိ ေဝဖန္တုိက္ခုိက္ေလ့ မရွိၾကပါဘူး။

ရင့္က်က္သူမ်ားအေနနဲ႔ သူတစ္ပါးရဲ႕အတင္းေျပာတာေတြကုိ လုံးလုံးစိတ္ပါဝင္းၾကတဲ့သူေတြမဟုတ္ပါဘူး။ ေဝဖန္တုိက္ခုိက္အတင္းေျပာတာေတြဟာ လူတစ္ဖက္သားကုိ ထိခုိက္နစ္နာရႈံးဆုံးမႈေတြ မ်ားစြာျဖစ္ေစပါတယ္ဆုိတာကုိ စိတ္သေဘာထားေကာင္းတဲ႔သူေတြက ေကာင္းစြာနားလည္ထားၾကသလုိ ကုိယ္တုိင္ဝင္ၿပီး ပါဝင္ေျပာဆုိျခင္းကုိ မျပဳလုပ္ၾကပါဘူး။

၅။ အခက္အခဲေတြကုိ လက္ခံရင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္းရွိျခင္း။

ကုိယ္ရည္မွန္းထားတဲ့အတုိင္း ဘဝဟာ ေျဖွာင့္ျဖဴးမေနပါဘူး။ အၿမဲတမ္းလည္း ေမွာင္မုိက္မေနတတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ခက္ခဲေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ ရင့္က်က္တဲ့သူေတြဟာ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ ႀကံႀကံခံရင္ဆုိင္ၾကတဲ့သူေတြပါ။ သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြကုိ အခက္အခဲတစ္ခုေလးအေပၚမွာ ကန့္သတ္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ လုိခ်င္တဲ့ ပန္းတုိင္ေရာက္ဖုိ႔ဆုိရင္ အခက္အခဲတစ္ခုသာမက ပုိ၍ပုိ၍ခက္ခဲေသာ အခက္အခဲႀကီးမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားရန္ ျပင္ဆင္ထားၾကပါတယ္။ အခက္အခဲၾကားမွာ ႀကိဳးစား၍ရလာေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ပုိ၍ တန္ဖုိးထားၾကပါတယ္။