ပန္းေရာင္ဖုန္းေလးကလည္း ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ႔ဖက္ရွင္ေလးျဖစ္မလားဆိုတာ ဒီ Video ေလးမွာၾကည့္ေပးပါေနာ္။