ကိုးရီးယားမင္းသားေလးေတြ စစ္မႈထမ္းဖို႔ စစ္ထဲဝင္ရတဲ့အခါ Fan ေတြအနည္းနဲ႔ အမ်ားဆိုသလို အသည္းကြဲရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြကို ၂ ႏွစ္ေလာက္ မေတြ႔ဘဲ ေနရမွာျဖစ္လို႔႔ပါပဲ။

ဘာလို႔ ၂ ႏွစ္ေလာက္ အႏုပညာမလုပ္ဘဲေနရသလဲ

စစ္မႈထမ္းရၿပီဆိုရင္ Active Duty နဲ႔ Non-Active Duty ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။

Active Duty ကေတာ့

စစ္တပ္နဲ႔ မရိန္းသတ္မွာဆိုရင္ ၂ ၁ လတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရၿပီး၊ ေရတပ္ဆိုရင္ ၂၃ လ၊ ေလတပ္ဆိုရင္ ၂၅ လ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရပါတယ္။

Non Active Duty ကေတာ့

အစိုးရဌာနရံုးေတြမွာ ရံုးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

Ji Chang Wook

အားလံုးခ်စ္ၾကတဲ့ ကိုးရီးယားမင္းသားေလး Ji Chang Wook ကေတာ့ Active Duty အျဖစ္ တာဝန္ယူေနၿပီး စစ္တပ္ထဲမဝင္ခင္ကတည္းက စိတ္ပိုင္းေရာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ျပင္ဆင္ထားခဲ့တာပါ။

စစ္တပ္ထဲမဝင္ခင္က တိုင္ျပည္ကို ကာကြယ္ဖို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ျပန္လာခဲ့ပါမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ထိ ပရိသတ္အားလံုး က်န္းက်န္းမာမာ ရွိၾကမယ့္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Lee Min Ho

Lee Min Ho ကေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလကုန္ပိုင္းေလာက္က Gangnam-gu ရံုးမွာ လူမႈဝန္ထမ္းအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ယဥ္တိုက္မႈတစ္ခုျဖစ္ထားၿပီး ဒဏ္ျဖစ္ထားတာေၾကာင့္ Non-Active Duty ထမ္းေဆာင္ေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။