သင္ဟာ စိတ္ဓာတ္ႀကံံ့ခိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္လား။ ကိုယ့္ကုိကိုယ္ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ ဟုတ္မဟုတ္ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲဆိုတာကို မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ သူတို႔ဟာ ပြင့္လင္းၾကတယ္

Source: psychologytoday.com

စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္တဲ့သူေတြဟာ ပြင့္လင္း ရိုးသားၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတတ္တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။

၂။ အေကာင္းဖက္က ျမင္တတ္တဲ့စိတ္ရွိတယ္

စိတ္ဓာတ္မာေၾကာတဲ့သူေတြဟာ ကမၻာႀကီးကို အေကာင္းဖက္ကျမင္တတ္တဲ့သေဘာထားရွိပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ကိုလည္း အၿမဲတမ္းအဆိုးဖက္ကမျမင္ဘဲ အေကာင္းဖက္က ျမင္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။

၃။ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တယ္

Source: FinerMinds

သူတို႔ေတြဟာ အလြယ္တကူ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္လြယ္တဲ့သူေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြပါ။ ညွိရတာလည္းလြယ္ပါတယ္။

၄။ တျခားသူေတြကို အားေပးတတ္တယ္

စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္တဲ့သူေတြဟာ တျခားသူေတြ အားငယ္တဲ့အခါ အၿမဲတမ္းအားေပးတတ္ၿပီး သူတို႔ေျပာစကားေတြကို နားေထာင္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။

၅။ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲရွိသူေတြ

Source: Tech Trends

သူတို႔ေတြဟာ တစ္ခုခု မေအာင္ျမင္တာမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့အခါ အားမေလွ်ာ့ဘဲ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲနဲ႔ ႀကိဳးစားတတ္ၾကတဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအခက္ခဲေတြပဲရွိရွိ ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္ႏိုင္တဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။