ေခတ္ေတြေျပာင္းတာနဲ႔အမွ် ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းေတြလည္းေျပာင္းလဲသြားသလို ဖိနပ္ဒီဇိုင္းေတြလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး တီထြင္ထုတ္လုပ္လာၾကပါတယ္။

ဒီထဲကမွာ သင့္ကို ပိုၿပီးယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိေစတဲ့အျပင္ စြမ္းအင္အၿမဲျပည့္၀ေစမယ့္ ဖိနပ္ ၃ မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ ေျခက်င္း၀တ္ဖံုးတဲ့ ဘြတ္ဖိနပ္

ေျခက်င္း၀တ္ထိဖံုးတဲ့ ဘြတ္ဖိနပ္ဟာ ၁၉ ရာစုက စစ္သားေတြ ၀တ္ဆင္ခဲ့တဲ့ဖိနပ္မ်ိဳးပါ။ ဒီလိုဘြတ္ဖိနပ္ကို ေလးေထာင့္ပံုရွိတဲ့ ေဒါင့္ဖိနပ္ပံုနဲ႔ ထုတ္လုပ္လာၾကပါတယ္။ မိန္းကေလးေတြအတြက္ စီးရလြယ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရွိေစပါတယ္။

၂။ တေျပးညီ ေဒါင့္

ဒီဖိနပ္ကေတာ့ ၁၉၃၀ ၀န္းက်င္မွာတုန္းက စတင္ေခတ္စားခဲ့တဲ့ ဖိနပ္ပါ။ အေနေတာ္ အျမင့္နဲ႔ ေအာက္ေျခတေျပးညီရွိတဲ့ ဖိနပ္ဟာ သင့္ကို ယံုၾကည္မႈပိုေစပါတယ္။

၃။ ပလက္ေဖာင္း ေဒါင့္ဖိနပ္ (သို႔) ဘြတ္ဖိနပ္

ကိုယ့္ကို အရပ္ပိုရွည္သလိုထင္ရေစတဲံ ဒီဖိနပ္မ်ိဳးက ၇၀ ရာစုမွာ ေရပန္းစားခဲ့တဲ့ ဖိနပ္မ်ိဳးပါ။ ေဒါင့္ ေလးေထာင့္ပံုေဒါက္ကို ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ရတာ ပိုၿပီးလြယ္ကူသလို ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိေစပါတယ္။