သင့္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အတူရွိတာက ဘယ္အရာနဲ႔မွ လဲလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္းေတြအဖြဲ႕လိုက္ ခရီးသြားတာက ေပ်ာ္စရာေကာင္းျပီး အမွတ္ရစရာ အမွတ္တရေတြက်န္ခဲ့တတ္ပါတယ္။ ဒီအရာေတြသာမက ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ခရီးအတူသြားတာက သင့္က်န္းမာေရးကို ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔အတူရွိရမယ္။ ခရီးလည္းသြားရမယ္။ က်န္းမာေရးလည္းေကာင္းမယ္။ အျမတ္သံုးခုေတာင္က်န္မွာေနာ္။

ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းေတြကို ဒီေဆာင္းပါးေလးနဲ႔ လက္တို႔လုိက္ပါေတာ့ေနာ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ခရီးသြားတာက ဘယ္လိုက်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစတာလဲဆိုတာ တူတူၾကည့္ၾကရေအာင္ေနာ္။

Source: Brightside.me

သိပၸံေလ့လာမႈေတြမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြက စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစျပီး ႏွလံုးေရာဂါအႏၱရာယ္ကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္တဲ့။ စိတ္ဖိစီးေစတဲ့ေဟာ္မုန္း၊ မေကာင္းတဲ့ကိစၥေတြနဲ႔ၾကံဳရတဲ့အခ်ိန္မွာ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ထြက္လာတဲ့ေကာ္တီေဇာကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ေကာ္တီေဇာက ပမာဏမ်ားေလ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ေလမို႔ ဒီဓာတ္နည္းတာက သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

Source: World Swimsuit

သူငယ္ခ်င္းခင္မင္မႈက နာက်င္မႈကို သည္းခံႏိုင္တဲ့ေနရာမွာလည္း အကူအညီေပးပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြအသိုင္းအဝိုင္းက ပိုၾကီးေလ နာက်င္မႈကို ပိုခံႏိုင္ေလပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ကို အသက္ပိုရွည္ေစပါတယ္။

ခ်စ္ခင္သူေတြနဲ႔ ခရီးသြားျခင္းက ေတြးေခၚစြမ္းအားကို ျမင့္တက္ေစပါတယ္။ တီထြင္ႏုိင္စြမ္းကို ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ခရီးအတြက္ စီစဥ္ရတာက ကၽြန္မတို႔ကို ပိုေပ်ာ္ရႊင္ေစကာ ဘဝနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေက်နပ္စိတ္ကို ေပးစြမ္းႏုိင္ပါတယ္။

Source: makemytrip.com

ခရီးသြားျခင္းက စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။ ေနရာေဒသအသစ္ေတြကို သြားေရာက္ရတဲ့အတြက္ စိတ္ကို လန္းဆန္းေစျပီး စိတ္ဖိစီးမႈကို နည္းပါးေစပါတယ္။ ခရီးသြားတဲ့အခ်ိန္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈက ကိုယ္တြင္းအဆီက်ေစျပီး ႏွလံုးေရာဂါအႏၱရာယ္ကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

Source: Food Fun Travel

ဒီေတာ့ က်နး္မာေရးေကာင္းေစျပီး အမွတ္တရေတြ ဖန္တီးေပးတဲ့ ခရီးတစ္ခုကို ခ်စ္ရတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြန႔ဲအတူ သြားလိုက္ပါေတာ့ေနာ္။