မၾကာေသးခင္ကမွ စစ္တပ္ကေန အာဏာသိမ္းထားတဲ့ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံမွာ ကေလးေမြးေနရင္း နာရင္ ေအာ္လို႔မရပါဘူး။

ျပည္တြင္းေဆးရုံက ကေလးေမြးခါနီး၊ ေမြးေနတုန္း နာလို႔ ေအာ္ရင္ တစ္ခါေအာ္တိုင္း ၅ ေဒၚလာ ဒဏ္ေငြရိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံရဲ႕ GDP က ေဒၚလာ ၅၀၀ဘဲ ရွိၿပီး တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ ၀င္ေငြက ေဒၚလာ ၁၅၀ ဘဲရွိပါတယ္။ ဇင္ဘာေဘြေဆးရုံေတြမွာ ကေလးတစ္ခါေမြးရင္ ေဒၚလာ၅၀ ေပးရပါတယ္။

အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းက ၉ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။

မိခင္တစ္ေယာက္က ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္မွာ ၁၀ခါေက်ာ္ေလာက္ေအာ္မိလိုက္ရင္ တစ္ႏွစ္စာ၀င္ေငြရဲ႕ တစ္၀က္စာေလာက္ ျပဳတ္သြားမွာ အေသအခ်ာပါဘဲ။

ကေလးေမြးဖြားစဥ္ေအာ္မိလို႔ ဒဏ္ေၾကးမေပးႏိုင္တဲ့ မိခင္ေတြကို ေဆးရုံမွာဘဲ အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားၿပီး မေပးႏိုင္မခ်င္း အတိုးႏႈန္းတက္ေနမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဇင္ဘာေဘြက မိခင္ေတြက ဒီလို စရိတ္ေတြ မတတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ အိမ္မွာဘဲ ကေလးေမြးဖြားၾကပါတယ္။

ကုလသမဂၢရဲ႕ စာရင္းအရ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံမွာ ေန႔စဥ္ မိခင္ ၈ ေယာက္ ကေလးေမြးရင္း ေသဆံုးေနရပါတယ္။

ဒီျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး Transparency International က ဇင္ဘာေဘြ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရ ၀န္ႀကီးဌာနကို စာပို႔ၿပီး အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက စာရေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ေပမယ့္ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ (NGO) က စံုစမ္းတဲ့အခါမွာ စာေပ်ာက္သြားၿပီလို႔ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။

အဲ့ေနာက္မွာ Transparency International က ဇင္ဘာေဘြ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႔ၿပီး စကားေျပာတဲ့အခါမွာ ဒီကိစၥကို အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္လို႔ကတိေပးခဲ့ပါတယ္။

အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ (NGO)ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကေလးေမြးရင္း ေအာ္တဲ့ ဒဏ္ေငြ ေဆာင္ရတာေၾကာင့္ မၾကားရေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁ ႏွစ္၀င္ေငြ ေဒၚလာ ၁၅၀ ဘဲရွိတဲ့ ဇင္ဘာေဘြျပည္သူေတြအတြက္ အစိုးရေဆးရံုမွာ ကေလးေမြးစရိတ္ ေဒၚလာ ၅၀က လက္လွမ္းမမီေလာက္ေအာင္ ေစ်းႀကီးေနပါေသးတယ္။

(သမၼတ ေရာဘတ္မူဂါေဘ အာဏာရွိစဥ္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က The Washington Post ကေရးသားခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးထဲကေန ေကာက္ႏုတ္ ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။)