နားေထာင္ျခင္းစြမ္းရည္ဟာ လူမႈဆက္ဆံေရးေလာကမွာ ေန႔စဥ္တဓူဝ ျပဳလုပ္ေနရတဲ့ အလုပ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါ။ ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ နားေထာင္ၾကတယ္ေပါ့ေလ။ တစ္ခ်ိဳ႕က သူမ်ားအမွားေတြကုိ ေထာက္ျပ အႀကံေပးဖုိ႔။ တစ္ခ်ိဳ႕က သူမ်ားခံစားခ်က္ကုိ နာလည္းေအာင္ ခံစားၾကည့္ေပးဖုိ႔၊ တစ္ခ်ို႕က ျပႆနာကုိ အတူေျဖရွင္းေပးဖုိ႕၊ အခ်ိဳ႕မ်ားၾကေတာ့လည္း ဆရာႀကီးလုပ္ဖုိ႔ စသည့္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔လည္း နားေထာင္ၾကပါတယ္။

Source: Pixabay

ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေနေန အျခားတစ္ေယာက္ေျပာေနတာကုိ နားေထာင္မႈေပးတဲ့အခါၾကရင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီးနားေထာင္ေပးခဲ့မယ္ဆုိရင္ ရရွိလာမယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြမ်ားစြားရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ အႀကီးမားဆုံးေသာ ေက်းဇူးသုံးမ်ိဳးကုိ ေဆြးေႏြးေပးလုိက္ပါတယ္။

အေၾကာင္းအရာကုိ ေလးနက္စြာ နားလည္သေဘာက္ေပါက္ျခင္း

အျမင္သာဆုံးနဲ႔အထိေရာက္ဆုံးတစ္ခုကေတာ့ စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ နားေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တစ္ဖက္သူေျပာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာ၊ ေပးခ်င္တဲ့ သင္ခန္းစာ (Message)၊ သူ႔ရဲ႕ဆုိလုိရင္းကုိ သင္ ေက်ေက်လည္လည္ နားလည္မႈရွိသြားတာပါ။ အေပၚယံနားေထာင္ၿပီး အေပၚယံနားလည္လုိက္တာ၊ နားလည္မႈ ေရာေထြးသြားတာ၊ နားမလည္လုိက္တာေတြက လူမႈေရးအရ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကုိ မ်ားစြာ ပ်က္ဆီးသြားေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တစ္ဖက္က ေျပာတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာနားေထာင္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ဆုိလုိရင္း၊ ခံစားခ်က္ကုိ နားလည္ေအာင္ စိတ္ဝင္တစား နားေထာင္တတ္ဖုိ႔ သိပ္ကုိလုိအပ္ပါတယ္။

တစ္ျခားသူမ်ားႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း။

Source: Business Advice

လူေတြဟာ သူတုိ႔ေျပာလုိက္တဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုကုိ တစ္ျခားသူမ်ားကုိ နားေထာင္ေစခ်င္ၾကတယ္၊ နားလည္းအသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ေျပာေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကုိ ရင္းႏွီးစာနာ နားလည္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာေပါ့။ ဒီေတာ့ သင္ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြကုိ အျပစ္တင္ျခင္းမရွိပဲ စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ တေလးတစား နားေထာင္ေပးေနၿပီဆုိရင္ စကားေျပာဆုိသူနဲ႔ သင္နဲ႔အၾကားမွာ ပထမဆုံး ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာဆုိသူရဲ႕ ေလးစားမႈကုိလည္း သင္ ရရွိပုိင္ဆုိင္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ သင္တုိ႔ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ အေျပာအဆုံေတြ ပြင့္လည္းျမင္သာမႈေတြ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ သူျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကုိ သင့္ကုိယုံၾကည့္လုိ႔ လာေျပာျပပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ နားေထာင္မႈေပးျခင္းရဲ႕ လကၡဏာတစ္ခုပါ။

ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေစျခင္း။

Source: palyazatihirek.eu

လူတစ္ဦးခ်င္းစီဟာ မတူညီတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ အသုိင္းအဝုိင္းက ႀကီးျပင္းလာၾကရတဲ့အေလ်ာက္ ေတြးေခၚေျပာဆုိပုံျခင္းလည္း တူညီမွာ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ သင္ဟာ သင့္ရဲ႔အလုပ္မွာ သင့္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳ ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကုိ ေျပာဆုိဖြင့္ဟခြင့္ရွိသလုိ တစ္ျခားသူမ်ားေျပာဆုိေဆြးေႏြးလာတာကုိလည္း ျပည့္ဝတဲ့စိတ္ထားနဲ႔ နားေထာင္မႈေပးဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ အျပန္အလွန္ေလးစားယုံၾကည္မႈကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Source: LinkedIn

သည္လုိ အျပန္အလွန္ နားေထာင္ေပျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ စြမ္းရည္ကုိ ျမင့္တင္ေပးတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ အကယ္၍ ထုိကဲ့သုိ႔ အျခားတစ္ဖက္ကုိ နားေထာင္မႈ မေပးဘူးဆုိရင္ သင့္တုိ႔မွာ ရွိေနတဲ့ ျပႆနာကုိ ဘယ္လုိမွ ေလ်ာ့ခ်ေစႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ္ကလည္း ကုိယ္ေျပာတာ အမွန္ထင္၊ တစ္ဖက္ကလည္း သူေျပာတာ အမွန္ထင္နဲ႔ ျပႆနာက အေျဖကုိေတာင္ ေတြ႕မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေသခ်ာနားေထာင္တတ္တဲ့ အက်င့္ကုိ ျပဳစုထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

Source: Pen and The Pad
Photo Source: Freepik.com