အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ စာဖတ္သူပ်ိဳေမေလးေတြထဲမွာ ဝိတ္က်ခ်င္တဲ့ ပ်ိဳေမေလးေတြ႐ွိၾကလား။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ဝိတ္က်ခ်င္တဲ့ ပ်ိဳေမေလးေတြအတြက္ေရာ Gym သြားဖို႔ မအားတဲ့ ပ်ိဳေမေလးေတြအတြက္ပါ သတင္းေကာင္းေလး ပါးခ်င္ပါတယ္။

အဲ့ဒါကေတာ့ မိမိအိမ္မွာပဲ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္လို႔ရမယ့္ Plank ေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြကို ေဝမွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။

တံေတာင္ေကြးၿပီး ျပန္ဆန္႔တန္းပါ

အရင္ဆံုး ပထမပံုထဲကအတိုင္းတံေထာင္ေလး ေထာက္ထားလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ေထာက္ထားတဲ့တံေတာင္ကို ဒုတိယပံုေလးအတိုင္း ျပန္ဆန္႔တန္းလိုက္ပါ။ ထိုအေနအထားႏွစ္ခုကို တစ္လွည့္စီျပန္လုပ္ေပးလိုက္ပါ။

လက္ဖ်ားနဲ႔ ေျခဖ်ားေလးေတြ လွမ္းထိလိုက္ပါ

အရင္ဆံုး ခႏၶာကိုယ္ကို ေဘးတေစာင္းထားၿပီး တံေတာင္တစ္ဖက္ ေထာက္ထားပါ။ ထို႔ေနာက္ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို အေပၚေျမွာက္လိုက္ၿပီး လက္ဖ်ားနဲ႔ ေျခဖ်ားေလးေတြကို လွမ္းထိလိုက္ပါ။ ေျခေထာက္ကို ေကြးမသြားေစဖို႔ သတိထားပါ။ ၁၅ ႀကိမ္ ျပည့္တဲ့အခါ အျခားဘက္တစ္ျခမ္း ေျပာင္းၿပီး လုပ္ေပးရပါမယ္။

ဒူးေခါင္းနဲ႔ တံေတာင္ကို လွမ္းထိလုိက္ပါ

ေစာေစာက ေလ့က်င့္ခန္းအတိုင္း ခႏၶာကိုယ္ကို ေဘးတစ္ေစာင္းထားၿပီး Plank ေထာက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ဒူးတစ္ဖက္ကို ေကြးၿပီး တံေတာင္နဲ႔ လက္နဲ႔ ထိကပ္လိုက္ပါ။ ၁၅ ႀကိမ္ျပည့္တဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္ အျခားတစ္ဖက္ေျပာင္းေပးလိုက္ပါ။

ေျခေထာက္နဲ႔ လက္ကို ကားႏိုင္သမွ် ကားလိုက္ပါ

ဒီေလ့က်င့္ခန္းရဲ႕ အစကေတာ့ ႐ိုး႐ိုး Plank ေထာက္တဲ့အေနအထားကေန စရပါမယ္။ ထို႔ေနာက္ ေျခေထာက္နဲ႔ လက္ကို တျဖည္းျဖည္း ကားႏိုင္သမွ် ကားလိုက္ပါ။ ထို႔ကဲ့သို႔ ကားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ခႏၶာကိုယ္ကို တျဖည္းျဖည္းေအာက္နိမ့္ခ်လိုက္ပါ။

လက္ေဘးကပ္ၿပီး Plank ေထာက္ပါ

ဒီေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ လက္တစ္ဖက္ကို ခႏၶာကိုယ္ ေဘးဘက္ကပ္လိုက္ပါ။ အျခားလက္တစ္ဖက္ကိုေတာ့ ေထာက္ထားလိုက္ပါ။ ထိုအေနအထားအတိုင္း စကၠန္႔အနည္းငယ္ခန္႔ ေတာင့္ခံထားပါ။ ၿပီးတာနဲ႔ အျခားလက္တစ္ဖက္ေျပာင္းလုပ္ေပးလိုက္ပါ။

ခႏၶာကိုယ္ကို ဘယ္ညာ ယိမ္းပါ

အရင္ဦးဆံုး ႐ိုး႐ိုး Plank ေထာက္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ စတင္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ခႏၶာကိုယ္ကို ဘယ္ယိမ္းလိုက္ ညာယိမ္းလိုက္ ျပဳလုပ္ေပးလိုက္ပါ။

ေျခေထာက္မေလ့က်င့္ခန္း

ေလ့က်င့္ခန္း အစျပဳဖို႔ရန္အတြက္ ႐ိုး႐ိုး Plank နဲ႔ စတင္လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ကို အေပၚေျမွာက္လိုက္ပါ။ ေျမွာက္ၿပီးတဲ့အခါ မူလအေနအထားအတိုင္း ျပန္ခ်ပါ။ ထို႔ေနာက္ အျခားတစ္ဖက္ ေျပာင္းလုပ္ပါ။ ဘယ္ညာ တစ္လွည့္စီျပဳလုပ္ေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Source: Brightside.me