အထူးသျဖင့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ညအိပ္ယာ၀င္တဲ့အခါ အတြင္းခံမ၀တ္ဘဲ (သို႔) အ၀တ္မပါဘဲ ဘာလို႔အိပ္သင့္သလဲဆိုတာကို မွ်ေ၀ေပးသြားပါမယ္။

ေသြးလည္ပတ္မႈပိုေကာင္းမြန္တယ္

သင့္ကို ပိုၿပီးသက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစရံုသာမက ေသြးလည္ပတ္မႈကိုလည္း ေကာင္းမြန္ေစတာမို႔ က်န္းမာေရးအတြက္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။

စိတ္ဖိစီးမႈနည္းသြားမယ္

အဲဒီလိုအိပ္ေပးတာဟာ စိတ္ဖိစီးမႈကိုေလွ်ာ့က်ေစပါတယ္။

အသားအေရနဲ႔ ဆံေကသာအတြက္ေကာင္းမြန္တယ္

အဲဒီလိုအိပ္ေပးတာဟာ သင့္အသားအေရနဲ႔ ဆံေကသာအတြက္လည္းေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္ကေန အပးခ်ိန္အမ်ားႀကီးထြက္တာမ်ိဳးအျဖစ္ေစတာမို႔ အသားအေရအတြက္ေရာ ဆံေကသာအတြက္ပါေကာင္းမြန္ပါတယ္။

ပိုေပ်ာ္ၿပီး လြတ္လပ္တယ္

အဲဒီလိုအိပ္တာဟာ သင့္ကို ပိုၿပီးေပ်ာ္ရႊင္ေစသလို၊ လြတ္လပ္တယ္လို႔ခံစားရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

အိပ္လို႔ပိုေကာင္းမယ္

အဲဒီလိုအိပ္တာဟာ ညအိပ္ေနခ်ိန္အတြင္း ခႏၶာကိုယ္ကေန အပူခ်ိန္အရမ္းထြက္တာမ်ိဳးကို တားဆီးေပးႏိုင္ၿပီး သင့္ကို ပိုအိပ္ေမာက်ေစသလို အိပ္ေရး၀ေစပါတယ္။