တကယ္ေတာ့ ကေလးေတြနဲ႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရတာ ဘဝရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္စရာေတြ ျဖစ္သလုိ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ေတြကေနလည္း ေလ်ာ့သြားေစပါတယ္။ ကေလးေတြနဲ႔ဆက္ဆံရင္း သူတုိ႔ဘဝကို လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္သြားေအာင္လည္း ျပဳျပင္ေပးလုိ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ျပဳျပင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီအခ်က္ကေလးေတြကုိ သိထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

၁။ ကေလးနဲ႔ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ပါ။

ယုံၾကည္မႈဟာ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ တကယ္လုိ႔ ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ သင့္စကားနားေထာင္ေစခ်င္ရင္၊ အေလးထားေစခ်င္ရင္ သင္ သူတုိ႕ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကုိ ရထားမွသာလွ်င္ အလုပ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သူတုိ႔ကုိ ေလးေလးစားစား တန္ဖုိးထာဆက္ဆံပါ။ ကုိယ့္အေၾကာင္းေတြကုိ သူတုိ႔ကုိ ေျပာျပတဲ့အခါၾကရင္ သင္ဟာ သူတုိ႕ကုိ ယုံၾကည္လုိ႔ေျပာတာပါလားရယ္လုိ႔ သူတုိ႔ခံစားသိ သိေနၾကပါလိမ့္မယ္။

၂။ စာနာမႈရွိပါ။

သင္လည္း ကေလးတစ္ေယာျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆုိတာကုိ သတိရပါ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ကေလးတစ္ေယာက္က ေပါက္တတ္ကရေတြ ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္ေနပါေလ့ေစ အဲဒါအရာဟာ သူတုိ႔ေတြ စိတ္ဝင္စားလုိ႔၊ေပ်ာ္လုိ႔ ကေလးတစ္ေယာက္ပီပီ ကစားေနတာရယ္လုိ႔ သေဘာထားရပါမယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြးေတြကုိ ေလးစားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ သူတုိ႔ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ၊ခံစားခ်က္ေတြကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းေျပာဖုိတတ္ၾကပါတယ္။

၃။ ကေလးေတြကုိ ေလးစားပါ။

ငယ္သူကုိ သနားပါ။ သုိ႔ေသာ္ သနားေနတာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ မရပါဘူး။ ေလးစားဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ သင္ကိုယ္တုိင္ ေလးစားျပျခင္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ေတြကုိ တစ္ျခားသူအေပၚ ေလးစားတတ္ေအာင္ သင္ျပဖုိ႔လုိပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ျဖစ္တည္မႈ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အေတြးအေခၚေတြကုိ ေလးစားပါ။ အေျပာေတြကုိ ေလးစားပါ။ ကေလးေတြကုိ ေလးစာမႈနဲ႔ဆက္ဆံရင္ သူတုိ႔ကေလးေတြကလည္း ေလစြားစြာ ျပန္ဆက္ဆံတတ္ၾကလာပါလိမ့္မယ္။

၄။ ကေလးေတြကုိ ကူညီေပးပါ။

ကေလးေတြအမ်ားစုက သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ ဂရုစုိက္ႏုိင္ၾကတယ္ဆုိေပမယ့္ သင္ဟာ သူတုိ႔ အခ်ိန္မေရြးကူညီခ်င္တဲ႔၊တတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သူတုိ႔သိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေလးေတြဟာ အကူအညီရယူဖုိ႔ရန္အတြက္ ရွာတတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြ လုိအပ္ေနတဲ့ အကူအညီကုိ သင္ေပးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ဒီကေလးေတြ ႀကီးျပင္းလာတဲ့အခါက်ရင္ သူတစ္ပါးကုိ ကူညီတတ္တဲ့ကေလးေတြ ျဖစ္လာၾကပါလိမ့္မယ္။

၅။ ကေလးေတြအေပၚ သင့္ဂရုစုိက္မႈေတြ ျပပါ။

သင့္ကုိ ကေလးေတြ ေၾကာက္ခ်င္ေၾကာက္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ သုိ႔မဟုတ္ မုန္းတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ မမွန္ကန္ပါဘူး။ သင္ဟာ သူတို႔ အေပၚ သူစိမ္းလုိ ဆက္ဆံရင္၊ စည္းကမ္းအလြန္ႀကီးတဲ့သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေနထုိင္ျပေနရင္ သူတုိ႔ဟာ ေႏြးေထြးတဲ့ ခံစားမႈမ်ိဳးကုိ သင့္ဆီက ဘယ္ေတာ့မွ ရွိတယ္လုိ႔ ခံစားရမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ သင္ဘယ္ေလာက္ဂရုစုိက္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္းျဖင့္ သူတုိ႔ကုိ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

Photo Source: Freepik.com