အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဖို႔ဆိုတာက အစားေလွ်ာ့စား႐ံုနဲ႔ မရပါဘူး။ ေလ့က်င့္ခန္းပါ ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ဝမ္းဗိုက္က အဆီေတြက်ဖို႔ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္တဲ့ အမူအက်င့္ထဲမွာ တစ္နာရီခန္႔ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္တဲ့ အေလ့အထကိုပါ ထည့္သြင္းေပးရပါမယ္။

ဝမ္းဗိုက္က အဆီပိုမ်ားကို ဖယ္႐ွားၿပီး ဝမ္းဗိုက္ျပားခ်ပ္ေအာင္ ကူညီေပးမယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြကို Gym မွာ သြားလုပ္စရာမလိုဘဲ မိမိဘာသာ အိမ္မွာပဲ ျပဳလုပ္လို႔ရမယ့္ လြယ္ကူတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို ေဝမွ်ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေလ့က်င့္ခန္း ၁

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္တဲ့ ဖ်ာေပၚမွာ လွဲေလ်ာင္းလိုက္ပါ။ ဒူးေကြးထားမယ္၊ ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း ေျခေထာက္ကို ၉၀ ဒီဂရီေျမွာက္ထားေပးလိုက္ပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ဦးေခါင္းေနာက္မွာ ထားထားပါ။ အသက္ျပင္းျပင္း႐ႈသြင္းလိုက္ၿပီး ရင္ဘက္အေပၚပိုင္းကို ၾကြလိုက္မယ္၊ အသက္႐ႈထုတ္မယ္။ ၿပီးရင္ ရင္ဘက္ေပၚပိုင္းကို ၾကမ္းျပင္နဲ႔ ကပ္ေအာင္ ျပန္ေနမယ္၊ ရင္ဘက္ ၾကြလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ အသက္႐ႈသြင္းလိုက္ပါ။ ရင္ဘက္ၾကြလိုက္ ျပန္ခ်လိုက္နဲ႔ ၁၀ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ပါ။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းေလးကို ၁၀ ႀကိမ္ ၃ ေက်ာ့ျပဳလုပ္ေပးပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း ၂

ဒီေလ့က်င့္ခန္း အေနအထားကလည္း ခုနက ေလ့က်င့္ခန္းအေနအထားနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ ေျခေထာက္အေနအထားပဲ ကြဲသြားပါလိမ့္မယ္။ ေျခေထာက္ ႏွစ္ဖက္ကို ယွက္ထားရမွာပါ။ အသက္႐ႈသြင္းမယ္၊ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ရင္ဘက္အေပၚပိုင္းကို မလိုက္မယ္။ အသက္႐ႈထုတ္မယ္၊ ၾကမ္းျပင္ေပၚ ေနာက္ေက်ာျပန္ခ်တဲ့အခါ အသက္ျပန္႐ႈလိုက္ၿပီး ၾကမ္းျပင္ေပၚက ျပန္ၾကြတဲ့အခါ အသက္ရႈထုတ္လိုက္ပါ။ ၁၂ ႀကိမ္ကေန ၁၅ ႀကိမ္အထိ ျပဳလုပ္ေပးပါ။ ဒီေလ့က်င့္ခန္းကိုလည္း ၃ ေက်ာ့စီျပဳလုပ္ပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း ၃

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္တဲ့ ဖ်ာေပၚမွာ လွဲေလ်ာင္းေနမယ္။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို ေခါင္းအေနာက္မွာ (သို႔) ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီမွာ ထားထားပါ။ ေျခေထာက္ေတြကို ၾကမ္းျပင္ကေန ၾကြထားၿပီး ေကြးထားပါ။ စက္ဘီးစီးေနတဲ့အေနအထားအတုိင္း ညာဒူးေခါင္းကို ရင္ဘက္ဆီ ဆြဲယူလိုက္ၿပီး ဘယ္ေျခကို အေဝးပို႔ပါ။ တစ္ဖန္ ညာေျခကို အေဝးပို႔ၿပီး ဘယ္ဒူးေခါင္းကို ရင္ဘက္နဲ႔နီးကပ္ေအာင္ ဆြဲယူလိုက္ပါ။

ေလ့က်င့္ခန္း ၄

ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္း လက္နဲ႔ ေျခေထာက္ေတြကို ေထာက္ထားပါ။ အသက္ျပင္းျပင္း ႐ႈသြင္းလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဝမ္းဗိုက္ၾကြက္သားကို ေခ်ာင္သြားေအာင္ ေလ်ာ့လိုက္ပါ။ အသက္႐ႈထုတ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဝမ္းဗိုက္ၾကြက္သားမ်ားကို တင္းၾကပ္ေအာင္ ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ဝမ္းဗိုက္တင္းၾကပ္ေနတဲ့အေနအထားအတိုင္း ၁၅ စကၠန္႔ (သို႔) စကၠန္႔ ၃၀ ခန္႔ ေတာင့္ထားပါ။ တကယ္လို႔ သင့္မွာ ႏွလံုးအားနည္းျခင္း၊ အဆုတ္အားနည္းပါက ဒီေလ့က်င့္ခန္း မျပဳလုပ္ပါနဲ႔။

Source: Stylecraze.com