အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ အခုပဲ ကိုယ့္ရဲ႕ ေျခဖဝါးေလးကို သဲျပင္မွာ ခ်နင္းလိုက္ၿပီး ကုိယ့္အေၾကာင္းကို ရွာေဖြလိုက္ရေအာင္။

၁။ A

သင္က အခုပံုမွာေဖာ္ျပထားသလို ပံုစံမ်ိဳးရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ဟာ တည္ၿငိမ္တယ္၊ ေအးေဆးတယ္။ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္တတ္သူျဖစ္ပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ ေလာတတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး။ အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း ေသခ်ာေလး ဆန္းစစ္တတ္သူျဖစ္ပါတယ္။ အခ်စ္ေရးမွာလည္း အလ်င္မလိုဘဲ၊ ယံုၾကည္မႈ အရင္တည္ေဆာက္ၿပီးမွ ဖြင့္ေျပာတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

၂။ B

ဒီလိုေျခဖဝါးပိုင္ရွင္မ်ိဳးက ဥာဏ္ေကာင္းတယ္။ ထက္ျမတ္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးမွာမဆို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ေနတတ္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ခ်စ္သူေရြးခ်ယ္တဲ့အခါလည္း ေပ်ာ္စရာေကာင္းၿပီး အေကာင္းဖက္ကေတြးတတ္သူမ်ိဳးကိုေရြးခ်ယ္တတ္ေလ့ရွပိါတယ္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔လည္း ေတြေဝျခင္း၊ စိုးရိမ္ျခင္းမရွိတတ္ပါဘူး။ အလုပ္ႀကိဳးစားတာထက္ ပိုၿပီးထက္ထက္ျမတ္ျမတ္ လုပ္တတ္သူျဖစ္ပါတယ္။

၃။ C

ဒီလိုေျခဖဝါးပိုင္ရွင္မ်ိဳးက သူ႔ကိုယ္သူ အၿမဲတမ္း သတိထားေလ့ရွိပါတယ္။ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြကိုလည္း အၿမဲတမ္း ေဝဖန္သံုးသပ္ေလ့ရွိသူပါ။ တီထြင္ႀကံဆဥာဏ္ေကာင္းတယ္၊ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္းရွိသူျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ယံုၾကည္မႈအျပည့္ရွိသူျဖစ္သလို သင့္ရဲ႕ ခ်စ္သူကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။

Source: www.trendcrown.com

By: MyStyle Myanmar