ကိုယ့္ခ်စ္သူ (သို႔) Crush နဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျပင္မွာ ေတြ႕တဲ့အခါ သင့္အေနနဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားေနမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခ်စ္သူန႔ဲ ပထမဆံုး ခ်ိန္းေတြ႕တဲ့အခါမွာ မလုပ္သင့္တဲ့ အျပဳအမူေတြကို မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ ေနာက္က်ျခင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာဆိုရင္ပိုဆိုးတယ္ေနာ္ လမ္းပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ခရီးက ပိုၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခ်ိန္ထားတဲ့အခ်ိန္ထက္ ေစာၿပီး ထြက္လာခဲ့ပါ။

၂။ လိမ္ျခင္း

ခ်စ္သူနဲ႔ ပထမဆံုး ခ်ိန္းေတြ႕တဲ့အခါ လိမ္တာမ်ိဳးက သင္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါဘူး။ သုေတသနျပဳခ်က္အရ လူဦးေရ ၆၀ % ေလာက္က ခ်စ္သူနဲ႔ ပထမဆံုး ခ်ိန္းေတြ႕တဲ့ေန႔မွာ လိမ္ဖူးၾကတယ္လို႔ ၀န္ခံၾကပါတယ္။ ႀကီးႀကီးမားမားမဟုတ္ဘဲ လစာကိုလိမ္ေျပာတာ၊ အသက္ကိုလိမ္ေျပာတာ၊ နာမည္အစစ္ကို မေျပာတာမ်ိဳးေတြ ရွိၾကတယ္လို႔ သုေတသနျပဳခ်က္မွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သူ႕ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ်ိန္းေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီလိုလိမ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွသိသြားမယ္ဆိုရင္ သင့္အေပၚ အျမင္တမ်ိဳးေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။

၃။ အာရံုမစိုက္တာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔

သူနဲ႔႔ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕တဲ့အခါ ဖုန္းကိုခဏခဏငံု႕ၾကည့္တာမ်ိဳး (သို႔) ဟိုိဟုိ ဒီဒီေငးၾကည့္တာမ်ိဳး မလုပ္ပါနဲ႔။ အဲဒီလိုလုပ္တာဟာ သူက သင့္ရဲ႕ ပထမဆံုး ဦးစားေပးတဲ့သူမဟုတ္ဘူးလို႔ သူ႕အေနနဲ႔ ထင္သြားႏိုင္ပါတယ္။

၄။ နားမေထာင္ျခင္း

သူနဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ခ်ိန္းေတြ႕တဲ့အခါမွာ သူစကားေျပာတာကို သင့္အေနနဲ႔ အာရံုစိုက္သင့္ပါတယ္။ ျဖတ္ျဖတ္ေျပာတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။

၅။ သင့္ရည္းစားေဟာင္းအေၾကာင္းေျပာျခင္း

သူနဲ႔ ပထမဆံုးခ်ိန္းေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ သင့္ရည္းစားေဟာင္းအေၾကာင္း ေျပာတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။ အဲဒီလိုေျပာတာဟာ သင့္ကို သူမေကာင္းတဲ့ဘက္က ျမင္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။

၆။ ၀ုိင္ (သို႔) ဘီယာ အရမ္းေသာက္ျခင္း

သူနဲ႔ ပထမဆံုးခ်ိန္းေတြ႔တဲ့အခ်ိန္ ၀ိုင္ (သို႔) ဘီယာ ကိုအရမ္းေသာက္တာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။

၇။ ေစာတက တက္ျခင္း

သူနဲ႔ ပထမဆံုး ခ်ိန္းေတြ႕ခ်ိန္မွာ သင္အလုပ္ကို သေဘာမက်တဲ့အေၾကာင္း၊ ဆိုင္က၀န္ထမ္းေတြကို အစားအေသာက္က ဟိုဟာျဖစ္တယ္ ဒီဟာျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ေစာတကတက္တာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။