တကယ္ေတာ့ အခ်စ္စစ္တယ္ မစစ္ဘူးဆိုတာကို ခြဲျခားရ ခက္ခဲပါတယ္။ တခါတေလ အခ်စ္စစ္လို႔ ထင္ေနျပန္ရင္လည္း အခ်စ္စစ္ မဟုတ္ပဲျဖစ္ႏိုင္သလို ကိုယ္သူ႔ကို တကယ္မခ်စ္မိဘူးလို႔ ထင္ေနရင္း ဘယ္ကဘယ္လို အရမ္းခ်စ္မိသြားမွန္းမသိတာေတြရွိပါတယ္။ အခ်စ္စစ္မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပါဘူး။

ခ်စ္တာ နဲ႔ စြဲလမ္းတာ ဘာကြာသလဲ။ အခ်စ္စစ္နဲ႔ အခ်စ္စစ္မဟုတ္တဲ့ အရာႏွစ္ခုၾကားဘာကြာလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးၾကား ေျပာင္းလဲသြားတတ္တဲ့ အျပဳအမူေတြကို မွ်ေ၀ေပးသြားပါမယ္။

တကယ္ခ်စ္မိသြားတဲ့သူေတြနဲ႔ တကယ္မခ်စ္မိေသးတဲ့ ဆက္ဆံေရးႏွစ္ခုၾကား ဘယ္လိုကြာျခားခ်က္ေတြရွိလဲ