အမ ရွိလားရွင့္။ အမနဲ႔ေကာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေနတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးလား။ ဒါမွမဟုတ္ အကို နဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးလား။ အမရွိတဲ့သူေတြအတြက္ အမကို ဘာလို႔ ေက်းဇူးတင္သင့္သလဲဆိုတာ မွ်ေ၀ေပးပါမယ္။

အမျဖစ္သူ ကို ဘာလို႔ ေက်းဇူးတင္သင့္သလဲ

သင့္မိဘေတြ နားမလည္ေပးႏိုင္တဲ့အရာကို သူတို႔နားလည္ေပးတယ္

အမျဖစ္သူဟာ အိမ္မွာ ၾသဇာရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဘ၀မွာ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ျဖစ္သလို သင့္ကိုလည္း နားလည္ေပၚႏိုင္တဲ့သူမ်ိဳးပါ။ တခါတေလ မိဘေတြက သင့္ကိုနားမလည္ေပးႏို္ငတဲ့အရာမ်ိဳးမွာ သူက သင့္ကိုနားလည္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

မိဘလိုေကာ သူငယ္ခ်င္းလိုပါ ဆက္ဆံလို႔ရတဲ့သူေတြပါ။

သင့္ရဲ့ စရိုက္လကၡဏာေတြကို နားလည္ေပးတယ္။

သင့္အမျဖစ္သူဟာ သင့္ကို အၿမဲတမ္း နားလည္ေပးႏိုင္တဲ့သူေတြပါ။ သင့္မွာ ဘယ္လို စရိုက္လကၡဏာရွိတယ္ သင္ဘာေတြလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတာကို တည့္မတ္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္တဲ့သူေတြပါ။

သင့္တြဲေနတဲ့ မေကာင္းတဲ့သူငယ္ခ်င္း (သို႔) ခ်စ္သူ ေတြကို ဖယ္ထုတ္ေပးႏိုင္တယ္။

ခ်စ္သူရည္းစားထားတာပဲျဖစျ္ဖစ္ အဲဒီေကာင္ေလးက မေကာင္းဘူးဆိုတာ သိရင္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တယ္။ ၿပီးရင္ သင့္ကို ႏွစ္သိမ့္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။သင့္ရဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ မေကာင္းဘူးဆိုရင္လည္း သင့္အတြက္နဲ႔ လူဆိုးျဖစ္ရမွာကို ၀န္မေလးဘဲ သြားေရာက္ေျဖရွငး္ေပးမယ့္သူက အမပါပဲေနာ္။

သူနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းစကားေျပာလို႔ရတယ္

ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္ ဘယ္လိုအရာမွ မလိုဘဲ သူနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စကားေျပာလို႔ရတယ္။ တခါတေလ မိဘေတြကို မေျပာျပႏိုင္တဲ့ စကားေတြကိုလည္း ေျပာျပလို႔ရပါတယ္။ တခါတခါ ဆူတတ္ ေငါက္တတ္ေပမယ့္ေပါ့။

အမျဖစ္သူကို ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါေနာ္။ အမျဖစ္သူရဲ့ တျခားေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြရွိပါေသးတယ္။ ကိုယ့္ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ ကိုယ္လက္ေတြ႔ ႀကံဳေနရတာေတြကို အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။