မဂၤလာပါေနာ္။ ခ်စ္သူႏွစ္ဦးဆက္ဆံေရးမွာ တခါတေလ ႏႈတ္နဲ႔ ေျပာစရာမလိုဘဲ ကုိယ့္ရဲ႕ အထိအေတြ႕နဲ႔ ခ်စ္သူကို စကားေျပာလို႔ရပါတယ္။ ခ်စ္သူကို ေပြ႕ဖက္လိုက္တဲ့ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့အထဲကမွ အခုေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ ေပြ႔ဖက္တတ္တဲ့ ပံုစံကေျပာတဲ့ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ အေနာက္ကေန ေပြ႕ဖက္ျခင္း

ခ်စ္သူက အေနာက္ကေန ေပြ႔ဖက္တဲ့အဓိပၸာယ္ကေတာ့ သူသင့္အတြက္ တာဝန္ယူႏိုင္တယ္။ သင့္ကို လံုၿခံဳမႈရွိေစတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။

၂။ ခါးကိုေပြ႕ဖက္ျခင္း

ခါးကိုေပြ႕ဖက္တာက သင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ႕ မွာ ခံစားခ်က္ေတြ အျပည့္ရွိေနတယ္၊ သင့္ကိုသူအရမ္းခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။

၃။ အေရွ႕ကေန ေပြ႕ဖက္ျခင္း

သူငယ္ခ်င္း ဆက္ဆံေရးေတြမွာလည္း အခုလိုမ်ိဳးလို ေပြ႕ဖက္ေလ့ရွိပါတယ္။ သင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ႕စိတ္ထဲမွာ ရင္းႏွီးတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။

၄။ အၾကည့္ခ်င္းဆံုၿပီး ေပြ႕ဖက္ျခင္း

သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ေပြ႕ဖက္ထားခ်ိန္မွာ အၾကည့္ခ်င္းဆံုုေနရင္ သင္တို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ထူးျခားတဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။

၅။ အခ်ိန္အၾကာႀကီးေပြ႕ဖက္ထားျခင္း

အခုလိုမ်ိဳး သင့္ကို အၾကာႀကီးေပြ႕ဖက္ထားတာဟာ သင့္ကိုယ္ သူကုိယ္ခ်င္းစာတယ္။ သင္အကူအညီလိုတိုင္းအနားမွာ အၿမဲတမ္း ေထာက္ပံ့ေပးေနတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။

၆။ လက္တစ္ဖက္တည္းနဲ႔ ေပြ႕ဖက္ထားျခင္း

လက္တစ္ဖက္တည္းနဲ႔ ေပြ႕ဖက္ထားတာဟာ အထူးသျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းဆက္ဆံေရးမွာ ေပြ႕ဖက္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သူသင့္အေပၚ ျဖဴစင္တယ္၊ ျမတ္ႏိုးတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါတယ္။

၇။ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ေပြ႔ဖက္ထားျခင္း

တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ေပြ႕ဖက္ထားတာဟာ သင့္ကို ဂရုစိုက္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။ သင့္အေပၚ ဂရုဏာသက္တယ္၊ ရိုမန္႕ တစ္ဆန္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ပါတယ္။