အခ်ိန္ႀကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အေရာင္ေမွးမွိန္သြားေသာ မိမိတို႕ရဲ႕ တန္ဖိုးႀကီးေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို ျပန္လည္ေတာက္ပ၀င္းလက္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးေတြကို သိထားရပါမယ္။ စိန္ကိုေတာက္ပလာေစဖို႕ သြားတိုက္ေဆးကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ေရႊအတြက္ ဘီယာ၊ ေငြအတြက္အခ်ဥ္ရည္ကဲ့သို႕ေသာ အိမ္တြင္းနည္းေလးေတြကို သိရွိထားမယ္ဆိုရင္ ဆိုင္သြားပို႕ထားရလို႕ မိမိပစၥည္းေပ်ာက္ရွပ်က္စီးမွာကိုလည္း ပူစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ထုိ႕ေႀကာင့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေလးေပးရံုျဖင့္ အဖုိးတန္လက္၀တ္ရတနာမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္စိတ္ခ်လက္ခ်သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ႏိုင္ေစရန္ နည္းလမ္းေကာင္းေလးအခ်ိဳ႕ကို မွ်ေ၀ေပးလုိက္ရပါတယ္။

ပုလဲမ်ား

ပုလဲျဖဴမ်ားဟာ သိသိသာသာညစ္ေထးေနၿပီဆိုပါက Woolite ေပ်ာ္၀င္ေနေသာ ၁.၁၄ လီတာခန္႕ရွိသည့္ေရထဲတြင္ ၁၀-၁၅ စကၠန္႕ခန္႕စိမ္၍ ႏူးညံ့ေသာခ်ည္ထည္ျဖင့္ သုတ္ကာ ေျခာက္သြားေစရန္ျဖန္႕ထားေပးပါ။ ေန႕စဥ္မွန္မွန္၀တ္ေပးျခင္းက ခႏၶာကိုယ္၏သဘာ၀အဆီမ်ားျဖင့္ အေရာင္တင္ျပီးသားျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ခၽြတ္သည့္အခါမွာလည္း ေျခာက္ေသြ႕ေသာခ်ည္ထည္အ၀တ္ျဖင့္သုတ္ေပးပါ။

စိန္

ဆပ္ျပာပါေသာေရေႏြးေႏြး ႏွင့္ ႏူးညံ့ေသာ၀က္မွင္ဘီးအေမြး သို႕မဟုတ္ သြားတိုက္တံအေဟာင္းတုိ႕ကို အသံုးျပဳျခင္းက အေကာင္းဆံုးသန္႕စင္ေပးႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဆးေႀကာျပီးသည့္အခါ ႏူးညံ့ေသာခ်ည္ထည္အ၀တ္ျဖင့္ ေျခာက္ေအာင္သုတ္ေပးပါ။

ေရႊ

အေရာင္မမွိန္ေသးေသာလက္၀တ္ရတနာမ်ားအတြက္ ေရေႏြးေႏြးအတြင္းသို႕ ပန္းကန္ေဆးဆပ္ျပာအစက္အနည္းငယ္ခ်ၿပီး ႏူးညံ့ေသာအေမြးရွိသည့္ သြားတိုက္တံျဖင့္ပြတ္တိုက္ေပးပါ။ အေရာင္မွိန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ ေရႊထည္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အမိုးနီးယားဓာတ္ေငြ႕အနည္းငယ္ထည့္ထားေသာ ဆပ္ျပာပါသည့္ေရထဲတြင္ႏွစ္ၿပီး ႏူးညံ့မႈရွိေသာသြားတိုက္တံျဖင့္ ဂရုတစိုက္ပြတ္တိုက္ေပးပါ။ ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ေဆးေႀကာသန္႕စင္ၿပီးေနာက္ ေျခာက္ေအာင္သုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

စံအရည္အေသြးမီေငြ

ပြတ္တိုက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ အ၀တ္ကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ မ်က္ႏွာျပင္ကိုထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေႀကာင့္ ေငြေရာင္တင္အ၀တ္ သို႕မဟုတ္ သန္႕ရွင္းႏူးညံ့ေသာေရျမဳပ္တို႕ျဖင့္ သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။