အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ မဂၤလာပြဲက်ရင္ ဘာဝတ္မယ္လို႔ စိတ္ကူးထားၾကပါသလဲ။

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ အျဖဴေရာင္ကို ဝတ္ဆင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီစံုတြဲေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ မဂၤလာပြဲမွာ အျဖဴေရာင္အစား တျခားအေရာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္ခဲ့ၿပီး သိပ္ကိုလွေနၾကပါတယ္။

သူတို႔ေလးေတြ ဘယ္လိုေတြေတာင္လွေနၾကသလဲဆိုတာ ၾကည့္လုိက္ရေအာင္ေနာ္။

အစိမ္းေရာင္

အနီေရာင္

အနက္ေရာင္

အညိဳနုေရာင္

အျပာေရာင္

တျခားအေရာင္မ်ား

Photo: www.pasmama.tv.3.lt