ရည္းစားထားတဲ့အခါမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မာနေတြၿပိဳင္ၿပီး တင္းမာေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အၿမဲတမ္း တိုင္တိုင္ပင္ပင္နဲ႔ ပြင့္လင္းမႈရွိေနဖို႔၊ နားလည္မႈရွိေနဖို႔က အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရည္းစားထားတဲ့အခါမွာ အၿမဲအဆင္ေျပခ်င္ရင္ေတာ့ လိုက္နာရမယ့္ အဓိကအခ်က္က သုံးခ်က္ပဲရွိပါတယ္။

ရန္ျဖစ္တဲ့အခါမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အၿပိဳင္တင္းမာေနၿပီး မေခၚမေျပာပဲေနတာမ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔။ ကိုယ့္ဘက္ကမွားေနတဲ့အခါ တစ္ဖက္လူကိုေတာင္းပန္လိုက္ပါ။ တစ္ဖက္လူအေနနဲ႔ကလည္း ခြင့္လႊတ္သင့္တဲ့အရာမ်ိဳးဆို တင္းမာမေနပဲ ေတာင္းပန္တဲ့အခါမွာ ခြင့္လႊတ္ေပးလိုက္ပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မာန္မာနေတြ လံုးဝမထားပါနဲ႔။

ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ခ်က္ခ်င္းေတာင္းပန္ၿပီးရွင္းျပရင္၊ လိုက္ေခ်ာ့ရင္လည္း ပိုဆိုးတတ္ၾကတယ္။ ခ်က္ခ်င္းမေတာင္းပန္ပဲ ျပန္မေခ်ာ့ရင္လည္း စိတ္ပိုေကာက္တတ္ၾကတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာရင္ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္းမွာပဲ ရွင္းျပၿပီးေခ်ာ့လိုက္ပါ။ အေျခအေနသိပ္မေကာင္းပဲ ပိုၿပီးဆိုးသြားရင္ေတာ့ ခဏေလာက္တစ္ေယာက္ထဲ ေပးေနလိုက္ပါ။ တစ္ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့မွ ျပန္ေခ်ာ့ၿပီးေတာင္းပန္လိုက္ပါ။ ၿပီးမွသာ ရွင္းျပလိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။

နားလည္ေပးသင့္တဲ့အရာမ်ိဳးဆို နားလည္ေပးလိုက္ပါ။ လိုက္ေလ်ာေပးသင့္တဲ့အရာဆို လိုက္ေရာေပးလိုက္ပါ။ ကိုယ့္အေနနဲ႔ အေရးမႀကီးတာ၊ အေရးမပါတာေတြဆိုရင္ သည္းခံေပးလိုက္ပါ။ ေလ်ာ့ေပးသင့္တာေလးေတြဆို ေလ်ာ့ေပးလိုက္ပါ။ ဒီလိုေတြအေလ်ာ့ေပးၿပီးတာေတာင္ တစ္ဖက္လူက မဆင္ျခင္ပဲထပ္လုပ္လာတဲ့အခါက်မွသာ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ရင္ ဥေပကၡာျပဳလိုက္ပါ။ ဒီလိုအခ်ိန္က်ေတာ့ ကိုယ့္ဘက္ကတင္းေနမွ တစ္ဖက္လူက ကိုယ့္အမွားကိုယ္သိၿပီး ျပင္လာမွာပါ။

Photo Source: www.pexels.com