မဂၤလာပါေနာ္။ ဆံပင္ေတြကို အကုန္လံုးစုၿပီး ရိုးရိုးႀကီးမစည္းခ်င္ဘူးဆိုရင္ ဆံပင္ကို တစ္ဝက္တည္းနဲ႔ လွလွပပေလး စည္းလို႔ရပါတယ္ေနာ္။

၁။ အခုပံုမွာျပထားသလို ဆံပင္ကို ထိပ္ပိုင္းက နည္းနည္းစီ ယူလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္စည္းေပးလုိက္ပါ။

အဲဒီေနာက္ စည္းထားတဲ့ဆံပင္ေတြထဲက အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး ရစ္ပတ္ကာ စည္းေပးလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ကလစ္ညွပ္ေပးၿပီး စပေရးျဖန္းေပးလိုက္ပါ။

၂။ အရင္ဆံုး ဆံပင္ထိပ္ပိုင္းကို ေခါင္းေသခ်ာၿဖီးလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဆံပင္ကို စည္းလိုက္ပါ။

ၿပီးသြားရင္ေတာ့ စည္းထားတဲ့ ဆံပင္ကို အေပၚဖက္ယူထာေပးလိုက္ၿပီး ကလစ္ထိုးေပးထားလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ဆံပင္ကို ပံုက်ေအာင္ ေသခ်ာေလး ခ်ေပးၿပီး စပေရးျဖန္းေပးလိုက္ပါ။

၃။ ဆံပင္ ထိပ္ပိုင္းကို ေသခ်ာစည္းလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဆံပင္နည္းနည္းကိုယူၿပီး ျပန္ၿပီးရစ္ပတ္ေပးကာ ကလစ္ထိုးေပးထားလိုက္ပါ။

၄။ အရင္ဆံုး ဆံပင္ထိပ္ပိုင္းကို နည္းနည္းစည္းလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ ဖဲျပားေလးကို ယူၿပီး အေရွ႕ဖက္မွာ တပ္ေပးကာ ကလစ္ထိုးေပးထားလိုက္ပါ။