မဂၤလာပါေနာ္။ ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာလွပဖို႔ gym ကစားတာဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရစီးေၾကာင္းတစ္ခုလိုျဖစ္ေနပါၿပီ။ တစ္လေလာက္ Plank ေထာက္ရင္ ဘယ္လိုထိေရာက္သလဲဆိုတာကို Challenge ေခၚခ်င္ပါတယ္။

ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကေတာ့

ပထမတစ္ရက္မွာ စကၠန္႔ ၂၀ ကေနစလုပ္ပါမယ္။

၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ စကၠန္႔ ၂၀

၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ စကၠန္႔ ၃၀

၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ စကၠန္႔ ၃၀

၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ စကၠန္႔ ၄၀

၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ နားမယ္

၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၄၅ စကၠန္႔

၈ ရက္ေျမာက္ရက္ ၄၅ စကၠန္႔

၉ ရက္ေျမာက္ရက္ ၁ မိနစ္

၁၀ ရက္ေျမာက္ရက္ ၁ မိနစ္

၁၁ ရက္ေျမာက္ရက္ ၁ မနစ္

၁၂ ရက္ေျမာက္ရက္ ၁ မိနစ္ ၃၀ စကၠန္႔

၁၃ ရက္ေျမာက္ရက္ နားမယ္

၁၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁ မိနစ္ စကၠန္႔ ၄၀

၁၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၁ မိနစ္ စကၠန္႔ ၅၀

၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂ မိနစ္

၁၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂ မိနစ္

၁၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂ မိနစ္ ၃၀ စကၠန္႕

၁၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ နားမယ္

၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂မိနစ္ ၃၀ စကၠန္႔

၂၁ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၂မိနစ္ ၃၀ စကၠန္႔

၂၂ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၃ မိနစ္

၂၃ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၃ မိနစ္

၂၄ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၃မိနစ္ ၃၀ စကၠန္႔

၂၅ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၃ မိနစ္ ၃၀ စကၠန္႔

၂၆ ရက္ေျမာက္ေန႔ နားမယ္

၂၇ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၄ မိနစ္

၂၈ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၄ မိနစ္

၂၉ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၄ မိနစ္ စကၠန္႔ ၃၀

၃၀ ရက္ေျမာက္ေန႔ ၅ မိနစ္

Plank ေလ့က်င့္ခန္းကေတာ့ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ခါးကအဆီ၊ လက္ေမာင္းကအဆီေတြကိုလည္း က်ေစပါတယ္။ ၾကည့္လုိက္ရင္ လြယ္မယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္တမ္းလုပ္ၾကည့္ရင္ အရမ္းခက္တာကိုေတြ႔ရမွာပါ။ ကိုယ္ဟန္အေနအထား မွန္မွန္နဲ႔ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အရင္ဆံုးေမွာက္လ်က္လွဲေနပါ။ ၿပီးရင္ လက္တေဒါင္ကို ေထာက္လိုက္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို ၾကြလိုက္ပါ။ ေျခေထာက္ကေနစၿပီး ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို တတန္းတည္း ၊ တေျဖာင့္တည္း ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တင္ကအေပၚ ျမင့္ေနတာ ေအာက္က်ေနတာမ်ိဳး မျဖစ္ရပါဘူး။

၁ လအတြင္း ခႏၱာကိုယ္ အသစ္ပိုင္ဆိုင္ေစဖို႔

အခုလို လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ဟန္အေနအထားကိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး ၊ဇီဝျဖစ္စဥ္ကိုက်န္းမာေစသလို၊ ၾကြက္သားေတြကိုလည္း သန္မာေစပါတယ္။