ေဆာင္းရာသီမွာ ဦးထုပ္ ၊ ဖိနပ္၊ အေႏြးထည္လွလွ စသျဖင့္ ဖက္ရွင္က်ေအာင္ ဝတ္ဆင္ရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ေဆာင္းတြင္းဆိုတာ ပဲမ်ားခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ စတိုင္လ္ထုတ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ သိပ္ကိုအဆင္ေျပတဲ့ ရာသီမို႔ ေဆာင္းတြင္းကို ႏွစ္သက္ၾကသူေတြမ်ားပါတယ္။

ေဆာင္းရာသီမွာ သင့္ကို စတိုင္လ္က်ေနေစဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အရာနဲ႕ မလိုအပ္တဲ့ အရာေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ ဦးထုပ္

၂။ ဖိနပ္

၃။ အေႏြးထည္

၄။ မိတ္ကပ္ပံုစံ

၅။ အဝတ္အစား

ေဆာင္းတြင္းမွာ ဖက္ရွင္က်ေနေစဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ဖက္ရွင္နဲ႔ မလိုအပ္တဲ့ ဖက္ရွင္မ်ား

၆။ လြယ္အိတ္ (သို႔) Accessory