ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပညာသင္ၾကားမႈအေပၚ တတ္ကြ်မ္းမႈ ရွိမရွိ၊ တုိးတက္မႈရွိမရွိ တုိင္းတာတဲ့ေနရာမွာ စာေမးပြဲစနစ္ဟာ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ နားလည္မႈကုိ ဘယ္လုိ စာေမးပြဲနဲ့ စစ္မလဲဆုိတာကေတာ့ေမးခြန္းထုတ္စရာပါ။ ၏၊သည္ မေရြး က်က္ၿပီး ခ်ေရးရတဲ့စာေမးပြဲကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ တတ္ေျမာက္မႈနားလည္မႈကုိ တိုင္းတာႏုိင္မွာ မဟုတ္တာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

ပုိဆုိးတာက အဲဒီ စာေမးပြဲစနစ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ အတန္းတင္ေပးတာကေတာ့ ပုိၿပီး ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကေတာ့ –

၁) က်က္မွတ္မႈကုိ ပုိ၍ ဦးစားေပးျခင္း

တကယ္ေတာ့ ပညာေရးလုပ္ငန္းမွာ က်က္မွတ္တာဟာ ဆုိးတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ က်က္မွတ္ထားရုံနဲ႔ ဘာမွ မျဖစ္လာပါဘူး။ တကယ့္ သင္ယူမႈ ျဖစ္မလာပါဘူး။ အေၾကာင္းအရာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔ထက္ စာေမးပြဲမွာ ေမးမယ့္အရာကုိ ေျဖရမွာ ျဖစ္ရတာေၾကာင့္ နားလည္လည္မလည္လည္ဂရုမစုိက္ေတာ့ စာကုိ ရေအာင္က်က္ဖုိ႔သာ အေရးႀကီးေနပါေတာ့တယ္။ သုိ႔မွလည္း စာေမးပြဲမွာ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေနာက္တစ္တန္း တက္လွမ္းႏုိင္မွာျဖစ္လုိ႔ပါ။ ဆုိေတာ့ စဥ္းစားေတြးေခၚသုံးသပ္ေနဖုိ႔ထက္ က်က္ဖုိ႔က အေရးႀကီးေနပါေတာ့တယ္။

၂) အုပ္စုဖြဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားမေပးျခင္း။

စာေမးပြဲအတြက္ စာက်က္ၿပီဆုိမွေတာ့ တစ္ေယာက္တည္းပဲ က်က္လုိ႔ရတာပါ။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ စကားေျပာေဆြးေႏြးေနမယ္ဆုိရင္ စာရေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ေက်ာင္းေတြမွာ စာက်က္တဲ့အခါ တစ္ေယာက္တစ္ေယာက္စကားေျပာေနတယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဆရာမက လွမ္းၿပီးေတာ့ သတိေပးတာ ခံဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ စာေမးပြဲစနစ္ဟာ အုပ္စုဖြဲ႔လုပ္ငန္းထက္ကုိ တစ္ဦးေကာင္းတစ္ေယာက္ေကာင္းကုိ ပုိၿပီး ဦးစားေပးတားမ်ားေနပါတယ္။

၃) ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ခြဲျခားမႈမ်ားျဖစ္ေစျခင္း။

စာေမးပြဲစနစ္ကေတာ့ ဒီလုိဆုိးက်ိဳးေတြ အမ်ားစု ျဖစ္ေစတက္ပါတယ္။ ပထမအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ၿပိဳင္ဆုိင္မႈျပင္းထန္ေစပါတယ္။ ပညာေရးမွာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈရွိတာဟာ ေကာင္းမြန္တယ္ဆုိေပမယ့္ ဒီၿပီုင္ဆုိင္မႈဟာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈအေပၚမွာ အေျခမခံပါပဲနဲ႔ စာက်က္ၿပီး ေရးေျဖေနရတဲ့အေပၚအေျခခံေနေတာ့ သိပ္ေကာင္းတဲ့ဘက္ကို မဦးတည္ဘူးလုိ႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ အဆင့္တစ္ရဖုိ႔ကုိပဲ တာဆူေနတာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အမ်ားနဲ႔အလုပ္လုပ္တတ္ျခင္း စတဲ့ စြမ္းေရေတြကုိ ေလ်ာ့ပါးသြားေစပါတယ္။

ဒုတိယတစ္ျဖစ္တဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို ပုိျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုိလုိတာက စာေမးပြဲမွာ ရလာမယ့္ ရလဒ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္းအၾကား အထင္ေသးမႈေတြ ခဲြျခားမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ သူကေတာ့ စာမေတာ္လုိ႔ မေပါင္းဘူူး၊ သူကေတာ့ အဆင့္ေအာက္ထဲမွားခ်ည္းမုိ႔ မခင္ခ်င္ဘူး၊ စသည့္ ခြဲတတ္တဲ့စိတ္ေတြ ေပၚထြက္တာတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးဟာ ဒီလုိစိတ္ထားေတြ ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။

All Photo: Freepik.com