ေခါင္းစဥ္ဖတ္မိလိုက္ေတာ့ ဘာမ်ားပါလိမ့္လို႔ စိတ္၀င္စားတဲ့သူေတြလည္းရွိမွာျဖစ္သလို ဟုတ္ပါ့မလား လို႔ သံသယစိတ္၀င္ေနမိတဲ့သူေတြလည္း ရွိမွာပါေနာ္။ ကမာၻေပၚမွာ ဥပေဒအရ လူသားေတြကို ေသဖို႔ ခြင့္မျပဳထားတဲ့ ၿမိဳ႕ရွိပါတယ္။

အဲ့ဒီၿမိဳ႕ကေတာ့ Longyearbyen ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံမွာ တည္ရွိတာပါ။

ၿမိဳ႕မွာေတာ့ သခ်ိဳင္းတစ္ခုရွိေပေပမယ့္ တစ္ခုတည္းရွိတဲ့ အဲဒီ သခ်ိဳင္းကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေလာက္က ပိတ္ထားတာပါ။

လူဦးေရ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ဘဲ ေနထိုင္ၿပီး အၿမဲလိုလို ေအးေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူေတြ ေသသြားတဲ့အခါ ျမဳပ္လိုက္ရင္ မပုပ္မသိုးဘဲ ဒီအတိုင္း ရွိေနၿပီး ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း သားရဲ တိရစာၦန္ အထူးသျဖင့္ ၀က္၀ံေတြ လာစားေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ဒီၿမိဳ႕မွာ လူေသေတြကို ျမဳပ္ခြင့္မေပးထားသလို လူကိုလည္း ေသခြင့္မျပဳပါဘူး။

ေသခြင့္မျပဳဘူးဆိုတာကေတာ့ ဒီလိုပါ။ ေသခါနီးလူေတြနဲ႔ ရုတ္တရက္ မေတာ္တဆ ေသသြားတဲ့သူေတြကို ေနာ္ေ၀းမွာရွိတဲ့ တျခားၿမိဳ႕ကို ေလယာဥ္နဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးၿပီး အဲ့ဒီမွာဘဲ အသုဘ ကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ၾကေလ့ရွိပါတယ္။