သရုပ္ေဆာင္ သစ္ေတြနဲ႔ရိုက္ကူးထားတဲ့ ညရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားနဲ႔အတူ ပရိသတ္အားေပးမႈကို ရရွိခဲ့ၾကတဲ့ ညရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားက မင္းသားေတြကို ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ျမင္ကြင္းမဂၢဇင္းအတြက္ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ည ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားက မင္းသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ခ်မ္းမင္းရဲ႕ထြဋ္၊ ၿငိမ္းေသာ္၊ Russell၊ ေအာင္ရဲထိုက္၊ ရဲရင့္ကိုတို႔ အတူတူ ရိုက္ကူးေပးခဲ့ၾကတာပါ။

ပရိသတ္ေတြနဲ႔ မရင္းႏွီးေသးတဲ့ မ်က္ႏွာသစ္ သရုပ္ေဆာင္ေတြနဲ႔ပဲရိုက္ကူးထားခဲ့ေပမယ့္ ညရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားဟာ မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ကို ေအာင္ျမင္ခဲ့တာပါ။

ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အတူ သရုပ္ေဆာင္သစ္ေတြကိုလည္း ပရိသတ္ေတြ လက္ခံအားေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါရိုက္တာ ထူးပိုင္ေဇာတ္ဦး ဖန္တီးရို္က္ကူးထားတဲ့ “ည” ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို မၾကည့္ရေသးတဲ့ ပရသတ္ေတြအတြက္ သန္လ်င္ျမဟံသာ (Red Radiance) ရုပ္ရွင္ရံုမွာ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္ကစတင္ၿပီး ျပန္လည္ရံုတင္ျပသေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

မၾကည့္လုိက္ရေသးတဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ျပန္ၿပီးသတင္းေပးရင္းနဲ႔ ညမင္းသားေတြရဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြကိုပါမွ်ေဝလိုက္တယ္ေနာ္။

ျမင္ကြင္းမဂၢဇင္းအတြက္ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးေပးခဲ့ၾကတဲ့ “ည” မင္းသားမ်ား