မိဘေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကေလး ဘယ္လိုပံုမ်ိဳး ထိုင္တယ္ဆိုတာ သတိထားမိၾကမွာပါ။ W ပံုစံမ်ိဳးက ကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထိုင္ၾကတဲ့ပံုစံျဖစ္သလို အရြယ္ေရာက္ၿပီးသားသူတစ္ခ်ဳိ႕လည္းထိုင္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုထိုင္တာဟာ က်န္းမာေရးအတြက္ေရာ ကိုယ္ဟန္အေနအထားအတြက္ေရာ မေကာင္းလို႔ မိဘေတြအေနနဲ႔ မထို္င္ခိုင္းသင့္ပါဘူး။

ကေလးေတြဘာလို႔ အခုလိုထိုင္ၾကလဲ

အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ကေလးေတြဟာ အရိုးေပ်ာ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း အခုလိုပံုမ်ိဳး အလြယ္တကူထိုင္တတ္ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကို သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစတယ္လို႔လည္း ခံစားရပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့ ကိုယ္လံုးကိုလည္း အလြယ္တကူ လွည့္လို႔ရပါတယ္။

ဘာလို႔မထိုင္ခိုင္းသင့္လဲ

အခုလိုပံုစံမ်ိဳးထိုင္တာဟာ ေနာက္ေက်ာနာတာ၊ ခါးေအာက္ပိုင္းနာတာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့  တင္သား မလွတာ (တင္သား ေနရာမမွန္တာ) နဲ႔ ဒူးေခါင္းအရိုးအဆစ္ေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုေႏွာင့္ေႏွးေစပါတယ္။ ကိုယ္ဟန္အေနအထားမမွန္တာ (ဥပမာ ခါးကုန္းတာ လက္ျပင္ကုန္းတာ ေျခာေထာက္ခြင္တာမ်ိဳး) ျဖစ္ေစပါတယ္။ အရိုးဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြလည္းျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း အရမ္းႀကီးစိုးရိမ္စရာမလိုပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္းအသက္ႀကီးလာရင္ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္သြားပါတယ္။

ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ

ကေလးေတြကို ဒီလိုထိုင္တဲ့အခ်န္တိုင္း သတိေပးပါ။ အက်င့္ေတြကို ေဖ်ာက္ေပးပါ။ ခံုေပၚမွာ ထိုင္ခိုင္းပါ။ ကေလေတြႀကိဳက္တဲ့ အိအိညွက္ညွက္ အခင္းေလးေတြ ၀ယ္ေပးၿပီး သက္ေသာင့္သက္သာရွိတဲ့ပံုမ်ိဳး ထိုင္ခိုင္းပါ။