အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ဒီတခါမွာေတာ့ သင္အရမ္းခ်စ္ရတဲ့ ေခြးေလး၊ေၾကာင္ေလးတို႔ရဲ႕ ခ်စ္စရာအျပဳအမူတခ်ိဳ႕ကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ ဘာလုပ္လုပ္ၿငိမ္ခံေနတာ

၂။ လွလား

၃။ ကယ္ပါဦး

သင့္အခ်စ္ေတာ္ ေခြးေလး၊ ေၾကာင္ေလးေတြ ရဲ႕ ခ်စ္စရာအျပဳအမူတခ်ိဳ႕

၄။ ေဒါသထြက္ေနၿပီေလ

၅။ ဖင္ႀကီးႀကီးပဲ အီအီးေပါက္လိုက္ရမလား

၆။ High Five ပါ

၇။ အတူတူ Selfie ဆြဲခ်င္တယ္

၈။ သူမ်ားၾကည့္ခ်င္ပါတယ္ဆို ေျပာင္းပဲေျပာင္းေနတာပဲ စိတ္ဆိုးလာၿပီ

၉။ ပ်င္းေနၿပီ

၁၀။ စေတာ္ဘယ္ရီႀကိဳက္ႀကိဳက္

Source: www.birghtside.me