ေန႕စဥ္မွန္မွန္ မုတ္ဆိတ္ေမြးရိတ္ေပးျခင္း၊ မ်က္ႏွာသစ္ေဆးကိုအသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာသန္႕စင္ျခင္းတုိ႕ကိုသာ ျပဳလုပ္ေနေသာအမ်ိဳးသားမ်ားအသားအေရႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂရုတစိုက္ရွိရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႕ေႀကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသာမကအမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ ၀က္ၿခံမ်ား၊ အေရးအေႀကာင္းမ်ားႏွင့္ ညစ္ေထးေနေသာအသားအေရတုိ႕ကိုေပ်ာက္ကင္းေစရန္အတြက္ သိထားရမည့္ အသားအေရထိန္းသိမ္းမႈနည္းလမ္းေလးမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁။ တေန႕ႏွစ္ႀကိမ္မ်က္ႏွာသစ္ေပးပါ။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အသားအေရႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္အဆီပိုျပန္တတ္ေသာေႀကာင့္ အသားအေရျပႆနာမ်ားမႀကာခဏျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္၍ ဆပ္ျပာမပါ၀င္သည့္မ်က္ႏွာသစ္ေဆးကိုအသံုးျပဳၿပီးတေန႕ႏွစ္ႀကိမ္မ်က္ႏွာသစ္ေပးပါကအဆီထြက္မႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးၿပီးအတြင္းထဲအထိသန္႕စင္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေရဓာတ္ျဖည့္တင္းေပၿပီး Antioxidant မ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေစပါ။

ေရဒီယိုသတၱိႀကြ ေရာင္ျခည္လိႈင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ကူညီေပးေသာ Antioxidant မ်ား ျပည့္၀စြာပါ၀င္ေသာ moisturizerကိုေန႕စဥ္အသံုးျပဳေပးပါ။ ရွားေစာင္းလက္ပတ္အႏွစ္ကဲ့သို႕ moisturizer မ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးပဲျဖစ္ပါတယ္။

၃။ မ်က္လံုးတ၀ိုက္ကိုဂရုစိုက္ပါ။

မ်က္လံုးတ၀ိုက္ရွိအသားအေရသည္ ပိုမိုပါးလႊာေသာေႀကာင့္ အေရးအေႀကာင္းမ်ား၊ ေဖာေရာင္မႈမ်ားႏွင့္ မ်က္ကြင္းညိဳျခင္းတုိ႕ ပိုမိုအျဖစ္မ်ားတတ္ပါတယ္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ eye serum လိမ္းေပးျခင္းျဖင့္ တင္းတင္းရင္းရင္းရွိလာေစႏုိင္ပါတယ္။

၄။ မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ေပးပါ။

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၃ ရက္ျခားတစ္ခါ မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ရန္ အခ်ိန္ေပးသင့္ပါတယ္။ ထုိသုိ႕ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကပ်က္စီးေနေသာဆဲလ္ေသမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးၿပီးဆဲလ္အသစ္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစေသာေႀကာင့္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳသည့္အသြင္ကိုရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ေန႕တိုင္းေနေလာင္ခံခရင္မ္လိမ္းပါ။

အေရးအေႀကာင္းမ်ားႏွင့္ အရြယ္မတိုင္ခင္အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ အေႀကာင္းအရင္းမ်ားထဲတြင္ ေနႏွင့္ထိေတြ႕မႈေႀကာင့္ပ်က္စီးရျခင္းလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ SPFခရင္မ္ကိုေန႕စဥ္အသံုးျပဳေပးျခင္းသည္ အသားအေရအတြင္းခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္မ်ား၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။