အနက္ေရာင္ဆိုတာ လူတိုင္းဝတ္ဆင္ေလ့ရွိတဲ့ဖက္ရွင္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဘယ္ေတာ့မွရိုးမသြားတဲ့ အေရာင္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အျဖဴနဲ႔ အမည္းဖက္ရွင္ကလည္း လူတိုင္း ဝတ္ဆင္ၾကတဲ့ ဖက္ရွင္ျဖစ္ပါတယ္။

သင့္ကို ပိုၿပီးဖက္ရွင္က်ေစဖို႔ အနက္ေရာင္ဝတ္စံုကို ဘယ္လိုဝတ္ဆင္ရမလဲဆိုတာ မွ်ေဝေပးပါမယ္။

အေရာင္ေတာက္တဲ့ Accessory ေတြနဲ႔ တြဲဝတ္ပါ

ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးဝတ္ပါ

အျဖဴေရာင္နဲ႔ တြဲဝတ္မယ္

သင္န႔ဲလိုက္ဖက္တဲ့ အေရာင္၊ Accessory ေတြနဲ႔ ဝတ္မယ္

တျခားအေရာင္ေတြနဲ႔ တြဲဖက္ဝတ္ပါ

ေနာက္ေၾကာအလွကို ေပၚလြင္ေစတဲ့ အနက္ေရာင္ဖက္ရွင္ကိုဝတ္ပါ

ဒီလိုေလးေတြလည္းဝတ္ၾကမယ္