မဂၤလာပါေနာ္။ ေႏြရာသီမွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးနဲ႔ လန္းေနခ်င္သူေတြအတြက္ စကပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ဝတ္ဆင္တာဟာ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈပါပဲ။

သင့္ကို စတုိင္လ္က်ေစၿပီး အၿမဲတမ္း လွပေစမွာျဖစ္သလို သင့္ကိုလည္း သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေနေစမွာပါ။

ဒါ့ေၾကာင့္ အပူဒဏ္ကို အံတုၿပီး သင့္ကို ပိုၿပီးဖက္ရွင္က်ေစဖို႔ စကပ္ဖက္ရွင္ေလးေတြကို မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

၁။ဂ်င္းစကပ္ေလးနဲ႔ ဖက္ရွင္က်ေအာင္

၂။ ဒူးဖုံးစကပ္ေလးနဲ႔ ဖက္ရွင္က်က်ဒီလိုဝတ္မယ္

၃။ ပန္းပြင့္ေလးေတြပါတဲ့ စကပ္ရွည္ရွည္ေလးနဲ႔ ဒီလိုဖက္ရွင္က်ေအာင္ဝတ္မယ္

၄။ Ruffle စကပ္ေလးေတြကို ဒီလိုဝတ္မယ္

၅။ ခါးျမင့္ျမင့္ စကပ္ေလးေတြကို ဒီလိုဝတ္မယ္