ပ်ိဳေမတို႔အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ႏႈတ္ခမ္းနီအေရာင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့အထဲကမွ သင္နဲ႔လိုက္ဖက္ၿပီး အဆင္ေျပတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီအေရာင္ကို ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ရမလဲဆိုတာ မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္ေနာ္။

၁။ သင့္အသားအေရာင္ကိုၾကည့္ပါ

သင့္အသားအေရာင္နဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းနီအေရာင္ကိုေရြးခ်ယ္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။

အသားျဖဴတဲ့သူ

အသားျဖဴတဲ့သူေတြက အခုေဖာ္ျပတဲ့အေရာင္ေတြနဲ႔လိုက္ဖက္ပါတယ္။

အသားလတ္တဲ့သူ

အသားလတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ကေတာ့ အခုေဖာ္ျပတဲ့အေရာင္ေလးေတြနဲ႔လိုက္ဖက္ပါတယ္။

အသားညိဳတဲ့သူ

အသားညိဳတဲ့သူေတြကေတာ့ အခုေဖာ္ျပတဲ့ အေရာင္ေလးေတြနဲ႔ လို္က္ဖက္ပါတယ္ေနာ္။

အသားပိုညိဳတဲ့သူ

အသားပိုညိဳတဲ့သူေတြနဲ႔ အခုေဖာ္ျပတဲ့ အေရာင္ေလးေတြက လုိက္ဖက္ပါတယ္။

၂။ သင့္အသားအေရာင္ထက္ ပိုႏုတာ (သို႔) ပိုရင့္တာကို ဆိုးပါ။

၃။ သင့္ႏႈတ္ခမ္းပံုအတိုင္း ေသခ်ာေပၚေအာင္ဆိုးပါ။

၄။ သင့္ႏႈတ္ခမ္းအရြယ္အစားအတိုင္း ဆိုးပါ။

၅။ ဆံပင္အေရာင္

၆။ မ်က္လံုးအေရာင္

၇။ သြားေလးေတြျဖဴဝင္းေနပါေစ

Source: www.brightside.me