ရာသီဥတု အလီလီေျပာင္းလို႔ မိုးကေန ေဆာင္းရာသီကိ ုေရာက္လာၿပီေနာ္။ေဆာင္းရာသီဆိုတာ ဖက္ရွင္က်က် ဝတ္ဆင္လုိ႔ရတ့ဲ ရာသီတစ္ခုဆိုရင္လည္းမမွားပါဘူး။ သင္ဝတ္ခ်င္တဲ့ အေႏြးထည္လွလွေလးေတြကို ဖက္ရွင္က်က် ဝတ္လို႔ရသလို Accessories ေတြန႔ဲလည္း တြဲဖက္ဝတ္ဆင္လုိ႔ရပါတယ္။

သင္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ ကိုးရီးယား Idol ေတြရဲ႕ ေဆာင္းရာသီ ဖက္ရွင္ Trend ေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ အနီေရာင္ဖက္ရွင္

၂။ Wide-Legged Pantဖက္ရွင္

၃။ အေရွ႕ခၽြန္ခၽြန္ ဘြတ္ဖိနပ္ဖက္ရွင္မ်ား

၄။ အက်ၤ ီ လက္ရွည္တဲ့ ဖက္ရွင္မ်ား

၅။ ကြက္ၾကားဖက္ရွင္မ်ား

၆။ Neckerchief နဲ႔ Skinny Tie ဖက္ရွင္မ်ား

၇။ ကုတ္အက်ၤ ီ ဖက္ရွင္မ်ား

၈။ Long Coat ဖက္ရွင္မ်ား