အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ရတာ ႀကိဳက္တဲ့သူေတြ၊ ဆံပင္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ရတာ ႀကိဳက္တဲ့သူေတြအတြက္ ဒီတခါမွာေတာ့ က်စ္ဆံၿမီး ပံုစံေလးေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ထားတာက ဆံပင္ကို ရွင္းရွင္းေလးျဖစ္ေစၿပီး၊ ေနရတာလည္း သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစပါတယ္။

အပူလည္းသက္သာေစသလို သင့္ကိုလည္း ပိုၿပီးလွေစပါတယ္။

၁။ ရိုးရိုးတစ္ေခ်ာင္းတည္းက်စ္မယ္

၂။ က်စ္ဆံၿမီးႏွစ္ဖက္က်စ္မယ္

၃။ ေဘးေစာင္းေလးက်စ္မယ္

၄။ ဆံပင္ျမင့္ျမင့္စည္းၿပီး က်စ္မယ္

၅။ ဆံပင္တစ္ဝက္ေလးကိုစည္းၿပီးက်စ္မယ္

၆။ ဆံပင္ထိပ္ပိုင္း နည္းနည္းေလးကိုပဲက်စ္မယ္

၇။ က်စ္ဆံၿမီးႏွစ္ဖက္က်စ္ၿပီး ျပန္စည္းေပးလိုက္မယ္

၈။ ဒီလိုေလးက်စ္မယ္

Photo: www.pinterest.com

BY: MyStyle Myanmar