ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ဖက္ရွင္ဆိုတာ အခုမွမဟုတ္ဘူး၊ ဟိုးအရင္ကတည္းက ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဝတ္အစားဝတ္ရင္ ဖက္ရွင္က်က်၊ စတိုင္လ္က်က် ဝတ္ဆင္တတ္ဖို႔ဟာလည္း သိပ္ကိုအေရးပါလွပါတယ္။ ဟိုးအရင္တုန္းကေရာ လက္ရွိနဲ႕မတူဘဲ ဘယ္လိုဖက္ရွင္ေတြကို ဝတ္ဆင္ခဲ့ၾကသလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။

၁၉၀၀ ဝန္းက်င္ကေနစလို႔ လက္ရွိအထိ ဝတ္ဆင္ခဲ့တဲ့ ဖက္ရွင္ေတြကို စုစည္းတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

၁၉၁၆ မွ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္အထိ

၁၉၂၆ မွ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္အထိ

၁၉၃၆ မွ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္အထိ

၁၉၄၆ မွ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္အထိ

၁၉၅၆ မွ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္အထိ

၁၉၆၆ မွ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အထိ

၁၉၇၆ မွ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္အထိ

ေခတ္အဆက္ဆက္ေျပာင္းလဲဝတ္ဆင္လာတဲ့ ဖက္ရွင္မ်ား

၁၉၈၆ မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အထိ

၁၉၉၆ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ

၂၀၀၆ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ