ဘယ်အချိန်မှာ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို ကြိုတင်မသိနိုင်လို့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ် လို့ဆိုတဲ့ ဟန်တီနှင့်ခဏတာ