အင္စတာဂရမ္ေပၚမွာ Follower အမ်ားဆံုး ေတာင္ကိုရီးယားအမ်ိဳးသား အႏုပညာရွင္ (၁၀) ဦးကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁၀။ Lay

EXO အဖြဲ႔ဝင္ Lay ဟာ အင္စတာဂရမ္ေပၚမွာလည္း လူသိမ်ားတဲ့သူပါ။ Follower ေပါင္း  ၈.၈ သန္းရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အင္စတာဂရမ္အေကာင့္ကေတာ့ @zyxzjs ပါ။

၉။ Jackson

Jackson ကေတာ့ အင္စတာဂရမ္မွာ Follower ေပါင္း ၁၀.၅ သန္းရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အင္စတာဂရမ္အေကာင့္ကေတာ့ @jacksonwang852g7 ပါ။

၈။ Taeyang

Taeyang ကေတာ့ Follower ေပါင္း ၉ .၃ သန္းရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အင္စတာဂရမ္အေကာင့္ကေတာ့ @__youngbae__ပါ။

၇။ T.O.P

T.O.P က Follower ေပါင္း ၈.၈ သန္းရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အင္စတာဂရမ္အေကာင့္ကေတာ့ @choi_seung_hyun_tttop ပါ။

၆။ Nam Joo Hyuk

၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ Follower ပိုၿပီးမ်ားလာတဲ့သူပါ။ ၉ .၉  သန္းရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အင္စတာဂရမ္အေကာင့္ကေတာ့ @skawngu ျဖစ္ပါတယ္။

၅။ Lee Jong Suk

မင္းသား Lee Jong Suk ကေတာ့ Follower ေပါင္း ၁၃.၆ သန္းရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အင္စတာဂရမ္အေကာင့္ကေတာ့ @jongsuk0206 ပါ။

၄။ Baekhyun

EXO အဖြဲ႔ဝင္ Barkhyun ကေတာ့ Follower ေပါင္း ၁၃.၂ သန္းရွိပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အင္စတာဂရမ္အေကာင့္ကေတာ့ @baekhyunee_exo ပါ။

၃။ Sehun

EXO အဖြဲ႔ဝင္ Sehun ကေတာ့ Follower ေပါင္း ၁၄ သန္းရွိပါတယ္။ အေကာင့္ကေတာ့ @oohsehun ပါ။

၂။ Chanyeol

EXO အဖြဲ႔ဝင္ Chanyeol ကေတာ့ Follower ေပါင္း ၁၅ သန္းရွိပါတယ္။ အေကာင့္နာမည္ကေတာ့ @real__pcy ပါ။

၁။ G-Dragon

Follower အမ်ားဆံုးကေတာ့ G-Dragon ပါ။ သူ႔ရဲ႕ အေကာင့္နာမည္ကေတာ့ @xxxibgdrgn ျဖစ္ပါတယ္။ Follower ေပါင္း ၁၆ သန္းရွိပါတယ္။