လုပ်ငန်းတူ နယ်ပယ်တူ အချင်းချင်း ချစ်ကြိုးသွယ်ပြီး ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့အခါ ဘယ်လိုအားသာချက်တွေရှိမလဲ