နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ကမှ Black Mamba သီချင်းနဲ့ Debut စထွက်ခဲ့တဲ့ aespa အဖွဲ့ထဲက Karina ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအချက်လေးတွေ