2022 နှစ်ဝက်အထိ Naver မှာ အသက်အရွယ်အလိုက် ရှာဖွေမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Idols တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာ သင်ချစ်တဲ့ Idols တွေလည်း ပါနိုင်ပါတယ်။

ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေရဲ့ ရှာဖွေမှုအများဆုံး Male Idols တွေကတော့

1. Eunwoo
2. V (Kim Taehyung)
3. Junho
4. Jay Park
5. Kang Daniel

အသက် 20 ကျော်တွေရဲ့ ရှာဖွေမှုအများဆုံး Male Idols တွေကတော့

1. V (Kim Taehyung)
2. Jay Park
3. Eunwoo
4. Junho
5. Kang Daniel

အသက် 30 ကျော်တွေရဲ့ ရှာဖွေမှုအများဆုံး Male Idols တွေကတော့

1. Junho
2. Jay Park
3. V (Kim Taehyung)
4. Eunwoo
5. Kang Daniel

အသက် 40 ကျော်တွေရဲ့ ရှာဖွေမှုအများဆုံး Male Idols တွေကတော့

1. Junho
2. V (Kim Taehyung)
3. Jay Park
4. Rowoon
5. Eunwoo

ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေရဲ့ ရှာဖွေမှုအများဆုံး Female Idols တွေကတော့

1. IU
2. Wonyoung
3. Anyujin
4. Karina
5. Taeyeon

အသက် 20 ကျော်တွေရဲ့ ရှာဖွေမှုအများဆုံး Female Idols တွေကတော့

1. IU
2. Wonyoung
3. Jennie
4. Anyujin
5. Karina

အသက် 30 ကျော်တွေရဲ့ ရှာဖွေမှုအများဆုံး Female Idols တွေကတော့

1. IU
2. Wonyoung
3. Anyujin
4. Jennie
5. Taeyeon

အသက် 40 ကျော်တွေရဲ့ ရှာဖွေမှုအများဆုံး Female Idols တွေကတော့

1. IU
2. Wonyoung
3. Anyujin
4. Jennie
5. Taeyeon