လတ်တလော Spotify မှာ Followers အများဆုံးရရှိထားတဲ့ K-Pop အနုပညာရှင် 25 ဦးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လစဉ်နားထောင်တဲ့သူ Monthly Listener တွေကရော ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကိုပါ ကြည့်လိုက်ရအောင်။

1. BTS

BTS က Spotify မှာ Followers 73.43 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 27.53 Million ရှိပါတယ်။

 

2. BLACKPINK

BLACKPINK က Spotify မှာ Followers 49.22 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 17.17 Million ရှိပါတယ်။

 

3. TWICE

TWICE က Spotify မှာ Followers 20.21 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 10.04 Million ရှိပါတယ်။

 

4. V (BTS)

V ကတော့ Spotify မှာ Followers 18.22 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 6.87 Million ရှိပါတယ်။

5. J-Hope (BTS)

J-Hope ကတော့ Spotify မှာ Followers 17.63 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 4.33 Million ရှိပါတယ်။

6. RM (BTS)

RM ကတော့ Spotify မှာ Followers 16.69 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 5.77 Million ရှိပါတယ်။

7. Stray Kids

Stray Kids က Spotify မှာ Followers 15.60 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 10.41 Million ရှိပါတယ်။

8. Jungkook (BTS)

Jungkook က Spotify မှာ Followers 14.73 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 23.18 Million ရှိပါတယ်။

9. Suga/Agust D (BTS)

Suga/Agust D ကတော့ Spotify မှာ Followers 14.43 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 3.91 Million ရှိပါတယ်။

10. SEVENTEEN

SEVENTEEN က Spotify မှာ Followers 11.54 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 7.24 Million ရှိပါတယ်။

11. TXT

TXT က Spotify မှာ Followers 10.08 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 9.05 Million ရှိပါတယ်။

12. EXO

EXO က Spotify မှာ Followers 9.42 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 4.49 Million ရှိပါတယ်။

13. (G)I-DLE

(G)I-DLE ကတော့ Spotify မှာ Followers 9.16 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 10.63 Million ရှိပါတယ်။

14. Red Velvet

Red Velvet ကတော့ Spotify မှာ Followers 9.08 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 6.25 Million ရှိပါတယ်။

15. ENHYPEN

ENHYPEN က Spotify မှာ Followers 8.85 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 8.94 Million ရှိပါတယ်။

16. IU

IU က Spotify မှာ Followers 8.57 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 6.22 Million ရှိပါတယ်။

17. Jimin (BTS)

Jimin က Spotify မှာ Followers 8.39 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 5.99 Million ရှိပါတယ်။

18. NewJeans

NewJeans က Spotify မှာ Followers 8.14 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 17.67 Million ရှိပါတယ်။

19. Jin (BTS)

Jin က Spotify မှာ Followers 7.81 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 2.31 Million ရှိပါတယ်။

20. NCT DREAM

NCT DREAM က Spotify မှာ Followers 7.71 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 4.35 Million ရှိပါတယ်။

21. Lisa (BLACKPINK)

Lisa ကတော့ Spotify မှာ Followers 7.48 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 7.28 Million ရှိပါတယ်။

22. NCT 127

NCT 127 ကတော့ Spotify မှာ Followers 7.40 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 3.18 Million ရှိပါတယ်။

23. ITZY

ITZY က Spotify မှာ Followers 7.32 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 5.73 Million ရှိပါတယ်။

24. MAMAMOO

MAMAMOO က Spotify မှာ Followers 7.32 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 2.37 Million ရှိပါတယ်။

25. GOT7

GOT7 က Spotify မှာ Followers 6.54 Million ရှိပါတယ်။ Monthly Listeners 1.40 Million ရှိပါတယ်။