၈ လပိုင်းရောက်တဲ့အခါ ၇ လပိုင်းအတွက် K-Pop K-Pop အယ်လ်ဘမ်ရောင်းရတဲ့ စာရင်းကတော့ ထွက်လာပါပြီ။ Circle Chart ရဲ့ဒေတာကို အခြေခံထားတဲ့ 2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် အရောင်းရဆုံး K-Pop အယ်လ်ဘမ် ( 10 ) ချပ်က ဘယ်သူတွေရဲ့ အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ရအောင်-

ISTJ by NCT DREAM

2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 17 ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဒီအယ်လ်ဘမ်က ဇူလိုင်လမှာ အချပ်ရေ 3.08 သန်း ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။

REBOOT by TREASURE

2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 28 ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဒီအယ်လ်ဘမ်က ဇူလိုင်လမှာ အချပ်ရေ 1.57 သန်း ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။

Get Up by NewJeans

2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 21 ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဒီအယ်လ်ဘမ်က ဇူလိုင်လမှာ အချပ်ရေ 1.48 သန်း ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။

EXIST by EXO

2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 10 ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဒီအယ်လ်ဘမ်က ဇူလိုင်လမှာ အချပ်ရေ 1.47 သန်း ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။

Youth in the Shade by ZEROBASEONE

2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 10 ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဒီအယ်လ်ဘမ်က ဇူလိုင်လမှာ အချပ်ရေ 1.31 သန်း ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။

Kill My Doubt by ITZY

2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 31 ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဒီအယ်လ်ဘမ်က ဇူလိုင်လမှာ အချပ်ရေ 1.03 သန်း ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။

A Midsummer NMIXX’s Dream by NMIXX

2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 11 ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဒီအယ်လ်ဘမ်က ဇူလိုင်လမှာ အချပ်ရေ 896.3 သိန်း ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။

HARD by SHINee

2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 11 ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဒီအယ်လ်ဘမ်က ဇူလိုင်လမှာ အချပ်ရေ 377.4 သိန်း ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။

Face The Sun by SEVENTEEN

2023 ခုနှစ် မေလ 27 ရက်နေ့ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဒီအယ်လ်ဘမ်က ဇူလိုင်လမှာ အချပ်ရေ 107.7 သိန်း ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ထွက်လာကတည်းက စုစုပေါင်း အချပ်ရေ 3.83 သန်း ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။

The Unseen by Shownu & Hyungwon

2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 25 ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဒီအယ်လ်ဘမ်က ဇူလိုင်လမှာ အချပ်ရေ 104.7 သိန်း ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။