အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဆူဒန္လူမ်ိဳး Anok Yai သည္ Howard University ၏ ႀကိဳဆိုပြဲဲတစ္ခုကို တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း ဓာတ္ပံုဆရာတစ္ေယာက္မွ သတိထားမိသြား၍ သူမထံမွ ခြင့္ေတာင္းခံကာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးသြားခဲ့ပါတယ္။

ဘာကိုမွမေမွ်ာ္လင့္ထားဘဲ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းရိုက္ကူးလုိက္သည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုမွာ အင္စတာဂရမ္တစ္ခုလံုးကို ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားကာ Like ေပါင္း ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ထုိမွတဆင့္ သူမအေကာင့္ရွိ Follower အေရအတြက္မွာလည္း 300 မွ 1500 အထိ ရုတ္ခ်ည္းဆိုသလုိ ျမင့္တက္သြားသည့္အတြက္ အံ့အားသင့္ခဲ့ရေႀကာင္းကိုလည္း Anok Yai မွ ေျပာႀကားခဲ့ပါေသးတယ္။

ထုိမွတဆင့္ ေအဂ်င္စီအမ်ားအျပား၏ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို လက္ခံရရွိခဲ့ေသာ္လည္း Alanna Arrington, Anja Rubik ႏွင့္ Crista Cober တုိ႕ကဲ့သို႕ေသာ ကမာၻေက်ာ္ေမာ္ဒယ္မ်ားတည္ရွိရာ Next Models ေအဂ်င္စီျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ရရွိခဲ့ပါေတာ့တယ္။