လက်သည်းအရောင်ရင့်တွေ ၊  ပုံဖော်ရတာတွေ ဆိုးရတာ  ရိုးလာပြီဆိုရင်  Nude ကာလာလေး ပြောင်းဆိုးကြည့်ပါ။ Nude ကာလာလေးကိုမှ ရိုးတယ်ထင်ရင် ဒီလိုလေးတွေ ထပ်ထည့်ပြီး ဆိုးကြည့်ပါ။

Nude ကာလာပြောင်လေးတွေက ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှနေတာပါ။

ပြောင်ဆိုးရတာရိုးလာရင် ဒီလို Bling Bling တွေကို အနားသတ်လေးမှာ ဆိုးကြည့်ပါ။

အဖျားလေးတင်မဟုတ်ဘူး Bling Bling တွေကို လက်သည်းခွံအပြည့်ဆိုးလည်း လှပါတယ်။