အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ လက္သည္းဆိုးဆိုင္သြားတဲ့အခါမွ လက္သည္းနီဒီဇိုင္းေလးေတြ စဥ္းစားရတာ ခက္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ေရြးလိုက္ရင္ ေနာက္မွ မႀကိဳက္ေတာ့တာမ်ိဳးျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ လက္သည္းဆိုးဆိုင္ မသြားခင္ကတည္းက လက္သည္းနီဒီဇိုင္းေလးေတြကို ႀကိဳၿပီး စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ထားရင္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပပါတယ္။

အနက္ေရာင္နဲ႔ေရႊေရာင္

Solid ဒီဇိုင္း

Stylish Dark

အစင္းေၾကာင္းပါးပါးေလးဆြဲၿပီးဆိုးမယ္

အျဖဴအမဲနဲ႔ ဒီလိုဒီဇိုင္းေလး

Source: www.brightside.me

By: MyStyle Myanmar