လစာကောင်းပြီး အလုပ်ရဖို ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်လျှောက်သူများတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိဖိုက အရေးပါလာပါပြီ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိသူက ကြောက်တတ်သူထက် နှာတစ်ဖျားသာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလုပ်အင်တာဗျူးမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိစေမယ့် အချက်တွေကို ဖြေမယ့်လူတိုင်း သိထားသင့်ပါတယ်။