အပူဒဏ္ကို ေရွာင္တဲ့အေနနဲ႔ က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ရေအာင္။ ဆံပင္ခ်ထားရင္ ယားသလိုလို ပူအိုက္သလိုလိုနဲ႔ေနလို႔ထိုင္လို႔အဆင္မေျပဘူးမလား။

အဆင့္ ၁

ဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ညီညီခြဲလိုက္ပါ။ စၿပီး မက်စ္မယ့္ တစ္ဖက္ကို စည္းလိုက္ပါ။ ေရာသြားမွာစိုးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ ၂

ဆံပင္ကို ထိတ္ပိုင္းက ၃ စု ခြဲယူလိုက္ၿပီး တစ္ခုကို တစ္ခု ထပ္ထပ္ၿပီးက်စ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ က်န္ေနတဲ့ ဆံပင္ေတြထဲက နည္းနည္းစီ ယူၿပီး ေစာေစာက ၃ စုခြဲထားတဲ့ ေနရာမွာ တစ္စုခ်င္းစီကို နည္းနည္းစီ ျဖည့္ျဖည့္ေပးရမွာပါ။

အခုပံု မွာျပထားတဲ့အတိုင္းပါ လက္တစ္ဖက္က ဆံပင္အခြ ႏွစ္ခုကို ကိုင္ၿပီး တစ္ဖက္က တစ္ခုကိုပဲကိုင္ထားပါတယ္။ ဆံပင္အခုႏွစ္ခုထိုင္းထားတဲ့ဖက္မွာ တစ္ဖက္မွာ က်န္ေနတဲ့ ဆံပင္ေတြကို အနည္းငယ္စီ စုၿပီးယူေပးေနတာပါ။ (ပံုကိုၾကည့္ၿပီး ရွင္းမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။)

အဆင့္ ၃

အဲဒီအတိုင္းပဲ ဆက္ၿပီးက်စ္လာလိုက္ပါ။

ဆံပင္အဆံုးထိက်စ္လို႔ရသလို တစ္၀က္ေလာက္ပဲ က်စ္လို႔ရပါတယ္။

ကဲ ဘယ္ေလာက္ပူပူ အိမ္ထဲမွာ ဒီလိုေလးက်စ္ၿပီးေနလိုက္တာေပါ့။ အျပင္သြားရင္လည္း တကယ္ကိုအဆင္ေျပပါတယ္ေနာ္။