နာမည်ကျော်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး လူချမ်းသာတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် သင့်စိတ်တိုင်းကျ အိမ်ပုံစံကို ဆောက်လုပ်ပြီး နေထိုင်လို့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က နာမည်ကျော်တွေ နေတဲ့ အိမ်တွေကို မျှဝေပေးပါတယ်။

Jennifer Lopez

အိမ်တန်ဖိုး – $ ၄၀ သန်း

တည်နေရာ – Bel-Air

Michael Jordan

အိမ်တန်ဖိုး – $ ၂၉ သန်း

တည်နေရာ – Illinois

Jennifer Lawrence

အိမ်တန်ဖိုး – $ ၇သန်း

တည်နေရာ – Bevery Hills

James Corden

အိမ်တန်ဖိုး – $ ၂၄သန်း

တည်နေရာ – Malibu

Ellen DeGeneres

အိမ်တန်ဖိုး – $ ၄၅ သန်း

တည်နေရာ – California

Tom Brady and Gisele Bündchen

အိမ်တန်ဖိုး – $ ၄၄ သန်း

တည်နေရာ – Los Angeles

Gigi Hadid

အိမ်တန်ဖိုး – $ ၄ သန်း

တည်နေရာ – New York

Taylor Swift

အိမ်တန်ဖိုး – $ ၂၅ သန်း

တည်နေရာ – Beverly Hills

Kit Harrington

အိမ်တန်ဖိုး – $ ၂.၅ သန်း

တည်နေရာ – East Anglia

Kim Kardashian and Kanye West

အိမ်တန်ဖိုး – $ ၂၀ သန်း

တည်နေရာ – Bel-Air

Hugh Hefner

အိမ်တန်ဖိုး – $ ၁၀၀ သန်း

တည်နေရာ – Beverly Hills

Will Smith

အိမ်တန်ဖိုး – $ ၄၂ သန်း

တည်နေရာ – California