အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ဒီတခါမွာေတာ့ ဆံပင္စည္းတာခ်င္းအတူတူ ပိုၿပီးမိုက္သြားေအာင္၊ က်စ္ဆံၿမီးက်စ္တာခ်င္းအတူတူ ပိုၿပီး ဆန္းသြားေအာင္ သာမန္ျမင္ေနက် ဆံပင္ပံုစံမ်ိဳးေတြနဲ႔ ဆံပင္ပံုအမွားေလးေတြကို မွ်ေဝေပးခ်င္ပါတယ္။

၁။ က်စ္ဆံၿမီးဆံပင္စတိုင္လ္

၂။ ဆံပင္စည္းတဲ့အခါ

၃။ ဆံထံုး

၄။ ကလစ္နဲ႔ ဆံပင္ညွပ္မယ့္အစားဒီလိုထံုးမယ္

၅။ ဆံပင္အေကာက္ပံုေလး

၆။ ဆံပင္အစိုစတိုင္လ္

၇။ ဆံပင္ျမင့္ျမင့္စည္းမယ္

၈။ ကလစ္ကို အမ်ားႀကီးမတပ္ဘဲ ဒီလိုေလးလုပ္မယ္

၉။ ဆံပင္ပံုသြင္းစက္အမ်ားႀကီးမသံုးပါနဲ႔

၁၀။ ဒီလိုဆံပင္စတိုင္လ္ေလး

Source: www.brightside.me

By: MyStyle Myanmar