ကၽြန္မတို႔ေတြအားလံုးဟာ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါေပမယ့္လည္း က်ား၊မ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြနဲ႔အတူ မတူညီတာေလးေတြလည္းရွိပါတယ္။

၁။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းပိုျမန္တယ္။

၂။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အဆီေလာင္ကၽြမ္းမႈ ပိုေႏွးတယ္။

၃။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ပိုေကာင္းမြန္ၾကတယ္။

၄။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ဆံပင္ ဆံလံုးက အမ်ိဳးသားေတြထက္ ၂ ဆ ပိုေသးပါတယ္။

၅။အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အေရာင္ကို ပိုၿပီးခြဲျခားႏိုင္တယ္။

၆။အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ မ်က္ေတာင္ ႏွစ္ဆ ပိုခတ္ၾကတယ္။

၇။ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အသားအေရဟာ အမ်ိဳးသားေတြ ၁၀ ဆ ပိုၿပီး ထိလြယ္ရွလြယ္ (sensitive) ျဖစ္တယ္။

၈။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ ပိုၿပီး flexible ျဖစ္တယ္။

၉။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ကို အႀကိမ္ ၃၀ ကေန ၆၄ ႀကိမ္ထိ မ်က္ရည္က်ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားေတြဟာ ၆ ႀကိမ္ကေန ၁၇ ႀကိမ္ထိသာ မ်က္ရည္က်ၾကပါတယ္။

၁၀။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ အနံ႕ခံအား ပိုေကာင္းတယ္။

၁၁။ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ ပိုၿပီးအခ်ိဳႀကိဳက္ၾကတယ္။